Specialismen

ADHD en ADD

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit). Kinderen met ADHD reageren op een aantal (…)

ADHD EN ADD

Arbeidsgerelateerde klachten

Soms kan een psychische klacht worden verklaard door uw werksituatie. Ook kan het zijn dat uw professionele functioneren juist te lijden heeft onder een psychologische of neurologische aandoening.

ARBEIDSGERELATEERDE KLACHTEN

Dementieonderzoek

Neuropsychologisch onderzoek is effectief bij het stellen van dementie diagnoses. We zijn in staat om in vroege stadia dementie (vaak mild cognitive impairment, of MCI genoemd) vast te stellen.

DEMENTIEONDERZOEK

Basis GGZ

Basis GGZ is relatief kortdurende, gestructureerde therapie. Dit wordt ook vaak eerstelijns psychologie genoemd. De eerstelijnspsychologen hebben brede kennis op het gebied van psychische problemen.

BASIS GGZ (EERSTELIJNS INTERVENTIES)

Depressie / stemmingsklachten

Als GGZ professionals zijn wij in staat om onderscheid te maken tussen verschillende stemmingsklachten. Wanneer u gedurende enige tijd somber bent gestemd kan het zijn dat u depressief bent.

DEPRESSIE / STEMMINGSKLACHTEN

Dyscalculie

Dyscalculie is een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen. Het gaat hierbij om een leerstoornis die specifiek betrekking heeft op rekenen, terwijl de intelligentie normaal is.

DYSCALCULIE

Dyslexieonderzoek

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of de schriftbeeldvorming (spellen).

DYSLEXIEONDERZOEK

E-Mental Health

E-Mental health zijn psychologische behandelingen die plaatsvinden via het internet. Wij maken gebruik van het Telepsy platform voor deze behandelingen. Van de meest voorkomende stoornissen (…)

E-MENTAL HEALTH

EEG-Neurofeedback

EEG-neurofeedback of EEG biofeedback is voor een aantal aandoeningen een bewezen techniek om hersenactiviteit te veranderen. Ondanks dat het college voor zorgverzekeringen (…)

EEG-NEUROFEEDBACK 

EEG en qEEG diagnostiek

Voor dit onderzoek worden losse electrodes op het hoofd geplaatst of een kapje over het hoofd. De activiteit van de hersengebieden onder de electrodes kan daarna worden gemeten.

EEG EN QEEG DIAGNOSTIEK

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling bij psychische klachten na traumatische gebeurtenissen.

EMDR

Intelligentieonderzoek

Intelligentie onderzoek kan bij ons worden uitgevoerd bij kinderen en volwassenen. Wij hebben zowel non-verbale als verbale intelligentietesten ter beschikking waardoor het intelligentie quotient (…)

INTELLIGENTIEONDERZOEK

Kinder- en jeugdafdeling

Welkom op de kinderpagina, voor een kinderpsycholoog in Amsterdam en Alkmaar. Hersencentrums kinderteam: Evelien, GZ psycholoog kinder en jeugd. Faye, GZ (…)

KINDER- EN JEUGDAFDELING

Mindfulness Amsterdam

Wat is Stressreductie door Aandachttraining? De training is zo’n 30 jaar geleden ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, werkzaam bij de University of Massachusetts Medical Center in de VS.

MINDFULNESS AMSTERDAM

Neuropsychologisch onderzoek

Door middel van neuropsychologisch onderzoek (NPO) brengt een neuropsycholoog het functioneren van de hersenen in kaart. Hij maakt hiervoor gebruik van tests die (…)

NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

NLD (non-verbale leerstoornis)

Een non-verbale leerstoornis (of niet-verbale leerstoornis) wordt onder andere gekenmerkt door achterstand in de ontwikkeling van fijne motoriek en moeite met het vormen van (…)

NLD (NON-VERBALE LEERSTOORNIS)

Persoonlijkheidsproblematiek

Wanneer het vertrouwen te laag is om te kunnen functioneren naar je mogelijkheden kun je de kenmerken vertonen van een persoonlijkheidsstoornis. Samen met de psycholoog kun je werken aan herstel (…)

PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK

Psychiatrie

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht bij een psychiater vanuit ons netwerk. Hiervoor hebt u een indicatie nodig van een specialist of één van onze psychologen.

PSYCHIATRIE

Psychodiagnostiek

Degelijk uitgevoerd psychodiagnostisch onderzoek en indicatiestelling is volgens ons essentieel voor het kunnen aanbieden van de juiste psychologische interventies, gericht op individuen.

PSYCHODIAGNOSTIEK

Psychotherapie

Psychotherapeuten zijn psychologen of psychiaters die verder zijn gespecialiseerd in gesprekstechnieken. De verzamelnaam voor deze gesprekstherapieën is psychotherapie.

PSYCHOTHERAPIE

Relatietherapie

Voor problemen in de relatie kunt u terecht bij onze relatietherapeut. Bij uw aanmelding kunt u aangeven dat het gaat om relatietherapie (..)

RELATIETHERAPIE

Volwassenen

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor zowel basis GGZ (bGGZ) als specialistische GGZ (sGGZ). Ons team bestaat uit psychologen met diverse specialismen.

VOLWASSENEN

contact hersencentrum