Hersencentrum is een generalistische praktijk voor psychotherapie. Dat betekent dat wij voor veel soorten psychische klachten en vragen een specialist in huis hebben.

Specialismen

ADHD en ADD

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit). Kinderen met ADHD reageren op een aantal (…)

ADHD EN ADD

Basis GGZ

Basis-ggz is relatief kortdurende, gestructureerde therapie. Dit wordt ook vaak eerstelijnspsychologie genoemd. De eerstelijnspsychologen hebben brede kennis op het gebied van psychische problemen.

BASIS GGZ (EERSTELIJNS INTERVENTIES)

Depressie / stemmingsklachten

Als ggz-professionals zijn wij in staat om onderscheid te maken tussen verschillende stemmingsklachten. Wanneer u gedurende langere tijd somber gestemd bent, kan het zijn dat u depressief bent.

DEPRESSIE / STEMMINGSKLACHTEN

Dyscalculie

Dyscalculie is een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen. Het gaat hierbij om een leerstoornis die specifiek betrekking heeft op rekenen, terwijl de intelligentie normaal is.

DYSCALCULIE

Dyslexieonderzoek

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of de schriftbeeldvorming (spellen).

DYSLEXIEONDERZOEK

E-Health

Het kan zijn dat u naast gesprekken met uw psycholoog thuis verder aan de slag wil met uw herstel. Bij Hersencentrum combineren we face-to-face contact met online contact. Dit heet blended care (…)

E-HEALTH

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling bij psychische klachten na traumatische gebeurtenissen.

EMDR

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek kan door Hersencentrum worden uitgevoerd bij kinderen en volwassenen. We beschikken over  tests waarmee we het intelligentiequotiënt van zowel non-verbale als verbale onderdelen adequaat in beeld kunnen brengen (…)

INTELLIGENTIEONDERZOEK

Kinder- en jeugdzorg

Welkom op de kinderpagina, voor een kinderpsycholoog in Amsterdam en Alkmaar. Hersencentrums kinderteam: Evelien, GZ psycholoog kinder en jeugd. Faye, GZ (…)

KINDER- EN JEUGDZORG

Mindfulness

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)-training is zo’n dertig jaar geleden ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, werkzaam bij de University of Massachusetts Medical Center in de VS.

MINDFULNESS

Neuropsychologisch onderzoek

Hersencentrum kan een neuropsychologisch onderzoek (NPO) uitvoeren ter ondersteuning van uw behandeling. Bij een neuropsychologisch onderzoek brengt een neuropsycholoog het functioneren van de hersenen in kaart.

NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Persoonlijkheidsproblematiek

Wanneer uw vertrouwen in uzelf en anderen te laag is om naar vermogen te functioneren, kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Samen met de psycholoog kunt u werken aan uw herstel (…)

PERSOONLIJKHEIDS-PROBLEMATIEK

Psychiatrie

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht bij een psychiater uit ons netwerk. Hiervoor hebt u een indicatie nodig van een specialist of een van onze psychologen.

PSYCHIATRIE

Psychodiagnostiek

Degelijk uitgevoerd psychodiagnostisch onderzoek en indicatiestelling is voor ons essentieel om de juiste psychologische interventies te kunnen aanbieden, gericht op individuen.

PSYCHODIAGNOSTIEK

Relatietherapie

Voor problemen in de relatie kunt u terecht bij onze relatietherapeut. Bij uw aanmelding kunt u aangeven dat het gaat om relatietherapie (…)

RELATIETHERAPIE

Volwassenen

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor zowel basis-ggz (bGGZ) als specialistische ggz (sGGZ). Ons team bestaat uit psychologen met diverse specialismen.

VOLWASSENEN

contact hersencentrum