klachten instelling hersencentrum

Klachten en feedback

Hersencentrum vindt het belangrijk u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u niet tevreden bent over de geboden zorg, kritiek heeft op de werkwijze of een punt ter verbetering aan ons wilt melden, neemt u dan contact met ons op. Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren en onze organisatie daarmee de kans geeft om de zorg te verbeteren.

Hoe meldt u een klacht?

U kunt schriftelijk of via de mail contact opnemen:

Hersencentrum
t.a.v. mevrouw Zamani, klachtenfunctionaris
Marnixstraat 364-366, 1016 XW Amsterdam

E-mail: kwaliteit@hersencentrum.nl

Hoe werkt de klachtenregeling van Hersencentrum?

De manier waarop uw klacht wordt afgehandeld, hangt af van de inhoud van uw klacht en uw bedoeling daarmee. De klachtenprocedure van Hersencentrum verloopt als volgt:

  • De ontvangst van uw brief of e-mail wordt binnen 7 dagen schriftelijk aan u bevestigd.
  • Uw klacht wordt daarna door mevrouw Zamani van Hersencentrum met u besproken; dit kan in een persoonlijk gesprek of via telefonisch contact. Zij zal uitvragen waar uw klacht betrekking op heeft.
  • Wanneer de klacht gaat over een zorgverlener die u heeft behandeld neemt zij contact op met deze persoon.
  • Mevrouw Zamani zal na overleg met het bestuur proberen de klacht naar uw tevredenheid af te handelen. Dit kan in een persoonlijk gesprek of via telefonisch of schriftelijk contact.

Niet tevreden?

Als wij niet naar tevredenheid reageren op uw klacht of als u geen prijs stelt op bemiddeling van ons als organisatie dan staat het u altijd vrij om uw klacht te laten behandelen door de geschillencommissie waar Hersencentrum bij is aangesloten. Wij kunnen u desgewenst hiervan de contactgegevens verstrekken of het eerste contact leggen met de geschillencommissie.

Hoe werkt de geschillencommissie?

Wanneer de geschillencommissie uw klacht ontvangt, dan worden u en de betrokken zorgverlener geïnformeerd over de te volgen procedure. De zorgaanbieder krijgt de gelegenheid om te reageren, waarna eventueel een deskundigenonderzoek plaatsvindt bij de mensen thuis of op locatie. De zitting wordt in de regio gehouden in aanwezigheid van partijen, zodat zij hun zaak nog mondeling kunnen toelichten en leden van de geschillencommissie hen nog vragen kunnen stellen. Er kan binnen korte tijd een afgewogen oordeel tot stand komen, waarna de geschillencommissie tot een uitspraak komt en zegt of de klacht al dan niet gegrond is. Door middel van de nakomingsgarantieregeling zal het bindend advies altijd worden nagekomen.