klachten instelling hersencentrum

Klachten en feedback

Hersencentrum vindt het belangrijk u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u niet tevreden bent over de geboden zorg, kritiek heeft op de werkwijze of een punt ter verbetering aan ons wilt melden, neemt u dan contact met ons op. Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren en onze organisatie daarmee de kans geeft om de zorg te verbeteren.

Hoe meldt u een klacht?

U kunt schriftelijk of via de mail contact opnemen:

Hersencentrum
t.a.v. mevrouw D’haene, klachtenfunctionaris
Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend

E-mail: kwaliteit@hersencentrum.nl

Hoe werkt de klachtenregeling van Hersencentrum?

De manier waarop uw klacht wordt afgehandeld, hangt af van de inhoud van uw klacht en uw bedoeling daarmee. De klachtenprocedure van Hersencentrum verloopt als volgt:

  • De ontvangst van uw brief of e-mail wordt binnen zeven dagen schriftelijk aan u bevestigd.
  • Uw klacht wordt daarna door mevrouw D’haene van Hersencentrum met u besproken; dit kan in een persoonlijk gesprek of via telefonisch contact.
  • Wanneer de klacht gaat over een zorgverlener die u heeft behandeld neemt zij contact op met deze persoon.
  • Mevrouw D’haene zal na overleg met het bestuur proberen de klacht naar uw tevredenheid af te handelen. Dit kan in een persoonlijk gesprek of via telefonisch of schriftelijk contact.

Geen contact met de zorgverlener?

Mocht u als cliënt niet willen dat uw zorgverlener op de hoogte is van de inhoud van uw klacht dan kan dit. In dat geval wordt de betreffende zorgverlener wel op de hoogte gesteld dat u een klacht heeft ingediend. Inhoudelijk wordt dit verder dan besproken met de betrokken regiebehandelaar, werkbegeleider of klinisch psycholoog.

Geen contact met de klachtindiener?

Mochten wij na het ontvangen van u klacht twee weken of langer geen contact meer met u kunnen krijgen dan zal de klacht automatisch worden afgesloten. U kunt ons wel opnieuw contacten als u nog onvrede ervaart.

Niet tevreden?

Als wij niet naar tevredenheid reageren op uw klacht of als u geen prijs stelt op bemiddeling van ons als organisatie dan staat het u altijd vrij om uw klacht te laten behandelen door de geschillencommissie waar Hersencentrum bij is aangesloten. Wij kunnen u desgewenst hiervan de contactgegevens verstrekken of het eerste contact leggen met de geschillencommissie.

Hoe werkt de geschillencommissie?

Wanneer de geschillencommissie uw klacht ontvangt, dan worden u en de betrokken zorgverlener geïnformeerd over de te volgen procedure. De zorgaanbieder krijgt de gelegenheid om te reageren, waarna eventueel een deskundigenonderzoek plaatsvindt bij de mensen thuis of op locatie. De zitting wordt in de regio gehouden in aanwezigheid van partijen, zodat zij hun zaak nog mondeling kunnen toelichten en leden van de geschillencommissie hen nog vragen kunnen stellen. Er kan binnen korte tijd een afgewogen oordeel tot stand komen, waarna de geschillencommissie tot een uitspraak komt en zegt of de klacht al dan niet gegrond is. Door middel van de nakomingsgarantieregeling zal het bindend advies altijd worden nagekomen.