Wij doen ook wetenschappelijk onderzoek.

Hersencentrum wetenschappelijk onderzoek

Projecten:

1. Is auditieve beat stimulatie bevorderlijk is voor het erbij houden van de aandacht. En zo ja, maakt het uit wat voor soort beat stimulatie wordt aangeboden? En wordt het eventuele effect beïnvloed door emotionaliteit?

The effects of binaural and monaural beat stimulation on cognitive functioning in subjects with different levels of emotionality

Hessel Engelbregt (a,b), Nora Meijburg (c), Marjolein Schulten (c), Jan Berend Deijen (c).

a) Hersencentrum Mental Health Institute, Amsterdam, The Netherlands
b) Department of Psychiatry and Psychotherapy, Ludwig-Maximilians-University of Munich, Munich, Germany
c) Faculty of Behaviour and Movement Sciences, Section Clinical Neuropsychology, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Deze studie is goedgekeurd door de interne medisch ethische toetsingscommissie van de faculteit voor gedrag en bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Status: afrondende fase, artikel over eerste bevindingen in review

 

2. Kunnen we samenwerking tussen de hersenen van twee mensen in beeld brengen met behulp van elektro-encefalogram (EEG)?

The Effect of Dyadic Stress and Meditation on Inter-Neural Coherence: an EEG Hyperscanning Pilot Study

Emma Coomans (c), Ilse Geraedts (c), Jan Berend Deijen (c), Hessel Engelbregt (a,b).

a) Hersencentrum Mental Health Institute, Amsterdam, The Netherlands
b) Department of Psychiatry and Psychotherapy, Ludwig-Maximilians-University of Munich, Munich, Germany
c) Faculty of Behaviour and Movement Sciences, Section Clinical Neuropsychology, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Deze studie is goedgekeurd door de interne medisch ethische toetsingscommissie van de faculteit voor gedrag en bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Status; beschrijven van bevindingen

 

Publicaties

Klik hier door voor publicaties en achtergrondinformatie over diverse onderwerpen.

hersencentrum wetenschappelijk onderzoek