Wachttijden


Peildatum: 15-03-2023

De wachttijden zijn aangegeven voor zowel de volwassenen als de kinderen. Houd er rekening mee dat de wachttijden kunnen fluctueren en dat dit slechts een inschatting is.

Let op: de aanmeldwachttijd gaat pas in vanaf het moment dat het hele dossier compleet is. Dit houdt onder andere in dat er een verwijsbrief is van de huisarts, dat er toestemming verleend is via de portal (volwassenenzorg)/via toestemmingsformulier (Kind & Jeugdzorg) en dat de telefonische screening geweest is. (De telefonische screening nemen wij af, om er zeker van te zijn dat u met uw hulpvraag op uw plek bent bij Hersencentrum)

Mocht u hier nog vragen over hebben, neem gerust contact met ons op.

Hieronder vindt u de wachttijden in WEKEN per locatie.

Aanmeldwachttijden en behandelwachttijden Hersencentrum (in weken)

Aanmeldwachttijd (tot intake) Behandelwachttijd (na intake)
Type behandeling Alkmaar Amsterdam Den Helder Haarlem Purmerend Alle locaties
Kind & Jeugd 10 12 6 16 6 4
BGGZ 12 12 12 12 12 4
SGGZ: 30 30 25 25 20 4
Aandachtstekort en gedrag 30 30 25 25 20 4
Pervasief 30 30 25 25 20 4
Overige stoornissen kindertijd 30 30 25 25 20 4
Delirium dementie en overig * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Alcohol gebonden * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Overige aan middel gebonden stoornissen * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Schizofrenie * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Depressie 30 30 25 25 20 4
Bipolair en overig * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Angst 30 30 25 25 20 4
Restgroep diagnoses andere aandoeningen 30 30 25 25 20 4
Persoonlijkheid 30 30 25 25 20 4
Somatoforme stoornissen 30 30 25 25 20 4

* Voor dit type geestelijke gezondheidszorg biedt Hersencentrum geen behandelingen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen naar wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan met u zoeken naar een andere zorginstelling waar u binnen 4 weken op intake kan komen en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).