Wachttijden


Peildatum: 25-10-2023

Aanmeldstop voor volwassenen vanaf maandag 10 juli 2023

Doordat het aantal aanmeldingen sterk is gestegen vanaf het vierde kwartaal van 2022 is de wachtlijst gegroeid. De wachttijd is daardoor sterk opgelopen, tot meer dan negen maanden. Op het moment dat de geschatte wachttijd weer op een acceptabel niveau ligt kunnen wij nieuwe aanmeldingen gaan verwerken. Wij informeren je dan via deze website.

De wachttijden zijn aangegeven voor zowel de volwassenen als de kinderen. Houd er rekening mee dat de wachttijden kunnen fluctueren en dat dit slechts een inschatting is.

Let op: de aanmeldwachttijd gaat pas in vanaf het moment dat het hele dossier compleet is. Dit houdt onder andere in dat er een verwijsbrief is van de huisarts, dat er toestemming verleend is via de portal (volwassenenzorg)/via toestemmingsformulier (Kind & Jeugdzorg) en dat de telefonische screening geweest is. (De telefonische screening nemen wij af, om er zeker van te zijn dat u met uw hulpvraag op uw plek bent bij Hersencentrum)

Mocht u hier nog vragen over hebben, neem gerust contact met ons op.

Hieronder vindt u de wachttijden in WEKEN per locatie.

Aanmeldwachttijden en behandelwachttijden Hersencentrum (in weken)

Aanmeldwachttijd (tot intake) Behandelwachttijd (na intake)
Type behandeling Alkmaar Amsterdam Den Helder Haarlem Purmerend Alle locaties
Kind & Jeugd 24 20 30 12 24 4
BGGZ 4
SGGZ: 4
Aandachtstekort en gedrag 4
Pervasief (ASS / ADHD) 4
Overige stoornissen kindertijd 4
Delirium dementie en overig * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Alcohol gebonden * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Overige aan middel gebonden stoornissen * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Schizofrenie * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Depressie 4
Bipolair en overig * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Angst 4
Restgroep diagnoses andere aandoeningen 4
Persoonlijkheid 4
Somatoforme stoornissen 4

* Voor dit type geestelijke gezondheidszorg biedt Hersencentrum geen behandelingen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen naar wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan met u zoeken naar een andere zorginstelling waar u binnen 4 weken op intake kan komen en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).