Wachttijden


Peildatum: 15-5-2024

De wachttijden zijn aangegeven voor zowel de volwassenen als de kinderen. Houd er rekening mee dat de wachttijden kunnen fluctueren en dat dit slechts een inschatting is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande inschatting van de wachtduur.

For clients who wish to follow English spoken therapy: we have limited options available at the locations Amsterdam and Haarlem. Please be aware that the waiting time can be longer than mentioned below. Unfortunately we do not offer English spoken therapy for ASD (Autism Spectrum Disorder).

Let op: de aanmeldwachttijd gaat pas in vanaf het moment dat het hele dossier compleet is. Dit houdt onder andere in dat er een verwijsbrief is van de huisarts, dat er toestemming verleend is via een toestemmingsformulier (Kind & Jeugdzorg), dat de digitale vragenlijst(en) is/zijn ingevuld en de telefonische screening geweest is. (De telefonische screening nemen wij af, om er zeker van te zijn dat je met jouw hulpvraag op je plek bent bij Hersencentrum.)

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem gerust contact met ons op via info@hersencentrum.nl.

Hieronder vind je de wachttijden in WEKEN per locatie.

Aanmeldwachttijd (na aanmelden) en behandelwachttijd (na intake) Hersencentrum in weken

Type behandeling Wachttijd Alkmaar Amsterdam Den Helder Haarlem Purmerend
Kind & Jeugd Na aanmelden: 30 aanmeldstop
(gemeente Amsterdam)
aanmeldstop 24 33
Na intake: 6 10 6
Volwassenen BGGZ Na aanmelden: 26 26 26 26 26
Na intake: 6 16 6 10 6
Volwassenen SGGZ:
Aandachtstekort en gedrag Na aanmelden: 26 26 26 26 26
Na intake: 6 16 6 10 6
ASS Na aanmelden: 32 aanmeldstop aanmeldstop 32 aanmeldstop
Na intake: 10 10
ADHD Na aanmelden: 26 26 26 26 26
Na intake: 6 16 6 10 6
Overige stoornissen kindertijd Na aanmelden: 26 26 26 26 26
Na intake: 6 16 6 10 6
Depressie Na aanmelden: 26 26 26 26 26
Na intake: 6 16 6 10 6
Angst Na aanmelden: 26 26 26 26 26
Na intake: 6 16 6 10 6
Restgroep diagnoses andere aandoeningen Na aanmelden: 26 32 26 26 26
Na intake: 6 20 6 10 6
Persoonlijkheid Na aanmelden: 26 32 26 26 26
Na intake: 6 20 6 10 6
Somatoforme stoornissen Na aanmelden: 26 26 26 26 26
Na intake: 6 16 6 10 6
Delirium dementie en overig * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Alcohol gebonden * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Overige aan middel gebonden stoornissen * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Schizofrenie * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.
Bipolair en overig * geen beh. geen beh. geen beh. geen beh. geen beh.

* Voor dit type geestelijke gezondheidszorg biedt Hersencentrum geen behandelingen

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met jouw zorgverzekeraar om te vragen naar wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan helpen met zoeken naar een andere zorginstelling waar je binnen 4 weken op intake kan komen en waar de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).