Hoe krijg ik hulp?

Waar kan ik beginnen?

Om te beginnen ga je in gesprek met je huisarts. Jouw huisarts kan je naar ons doorverwijzen zodat wij je verder kunnen helpen. De verwijsbrief van de huisarts kan je tijdens het invullen van het aanmeldformulier op onze website toevoegen. Eventueel kun je de verwijsbrief ook direct per e-mail of per post naar ons opsturen. Dit kan wel het aanmeldingsproces vertragen.

Aanmelden

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld en verstuurd, krijg je een mail met een activatielink waarmee je je kunt registreren voor onze online portal. Hierin heb je toegang tot je persoonlijke dossier, waaronder het inzien van de afspraken en kan je tijdens de behandeling rechtstreeks contact opnemen met je behandelaar. Daarnaast vragen we je om in de online portal in te vullen waar je wel of geen toestemming voor geeft. Pas nadat de toestemmingen zijn ingevuld kunnen wij een telefonische screening met je inplannen.

Telefonische screening

In de volgende stap zal ons aanmeldteam contact met je opnemen om wat gegevens met je door te nemen en een telefonische screening in te plannen met één van onze therapeuten. Om een beter beeld te krijgen van jouw hulpvraag sturen wij voorafgaand aan de screening een vragenlijst toe. De ingevulde vragenlijst zorgt voor de basis van de screening.

Tijdens de telefonische screening wordt een beoordeling gemaakt of wij een goed behandelaanbod voor je hebben. De screening duurt ongeveer 20 minuten. Als hieruit blijkt dat wij een passend behandelaanbod kunnen bieden dan plaatsen we je op de wachtlijst voor de intake. Als blijkt dat wij geen passend behandelaanbod voor je hebben, dan denken wij met je mee en proberen we een advies te geven bij welke instantie je passende hulp kunt vinden.

Intake

Zodra er een plek vrij is bij een passende therapeut nemen wij contact met je op voor het inplannen van de intake. Het eerste gesprek is voor veel mensen spannend. Dit is heel normaal. Misschien ben je nieuwsgierig naar hoe zo’n eerste gesprek in zijn werk gaat. Vaak is het eerste gesprek met twee van onze behandelaren; de behandelend psycholoog en de regiebehandelaar. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de reden van komst en wat je hoopt te bereiken met een behandeling. Je hulpvraag worden uitgebreid besproken en vaak wordt je levensloop kort doorgenomen. De behandelaren proberen hierbij een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wie je bent, van jouw klachten en het ontstaan hiervan. Met deze informatie zullen zij zo goed mogelijk in proberen te schatten welke behandeling het beste op jou aan zal sluiten. Bij kinderen worden altijd de ouders betrokken, maar ook bij volwassenen kan het fijn en nuttig zijn om een naaste mee te nemen naar een gesprek.

Diagnostiek

Soms is verdere diagnostiek nodig om het klachtenbeeld van de cliënt beter te begrijpen, of heb je zelf een diagnostiekvraag. Bijvoorbeeld of er sprake is van AD(H)D, een autismespectrumstoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Dan wordt met je besproken welke diagnostiek er wordt voorgesteld en met jouw instemming worden hier aanvullende afspraken voor ingepland. Dit kan bestaan uit vragenlijsten, interviews of (neuro)psychologische testen. Wanneer de intake- en diagnostiekfase zijn afgerond, wordt er een behandelplan voorgesteld.

Behandeling

De behandeling zal gestart worden door de therapeut die je hebt ontmoet tijdens de intake. Na het afronden van de intake- en diagnostiekfase wordt er door je therapeut een behandelplan voorgesteld. Samen worden er afspraken gemaakt over hoe de behandeling eruit gaat zien.

In het behandelplan staan onder andere de volgende onderdelen:
• De aanmeldreden en hulpvraag
­• De beschrijvende diagnose; een korte omschrijving van cliënt, het klachtenbeeld en de DSM-5 diagnose
•­ De behandeldoelen
­• Hoe de behandeling eruit zal zien; behandelvorm, duur/frequentie

Wij zien het behandelplan als een afspraak tussen therapeut en cliënt, beiden moeten zich met wederzijds vertrouwen kunnen vinden in het plan. Mocht je het ergens niet mee eens zijn, maak dit dan bespreekbaar. Je therapeut denkt graag met je mee over een passende oplossing. Nadat jij en je behandelaar het plan hebben ondertekend, gaat de behandelfase van start.

Evaluatie

Tijdens iedere behandeling vinden er evaluaties plaats. Hoe vaak en wanneer is afhankelijk van de duur van het traject. Bij een kortere behandeling is dit halverwege en aan het einde van het traject. Bij een langer durende behandeling evalueren we ongeveer elke 10 sessies, en opnieuw richting de laatste paar gesprekken. De behandeldoelen en de behandelvoortgang worden dan geëvalueerd. Bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut gebeurt dit in principe gewoon met de behandelaar zelf, bij een basispsycholoog komt in ieder geval bij één van die momenten de regiebehandelaar (net als bij de intake) nog een keer aanschuiven. Naast deze aangemerkte momenten is het tijdens de behandeling ook de bedoeling dat er ruimte is voor evaluatie en dat de doelen wel voor ogen gehouden worden. Dit gebeurt ook wat ‘vloeiender’ als er bijvoorbeeld een onderwerp van de behandeling ter sprake komt.

Afsluiting

Na het doorlopen van het afgesproken behandelplan wordt de behandeling meestal afgerond en wordt je traject bij Hersencentrum gesloten. Dit gebeurt altijd in overleg met jou. Veel mensen vinden het fijn dat hun behandeling wordt afgerond, maar het kan ook spannend zijn. Vanaf dan ga je weer op eigen kracht verder. Aan de afronding wordt altijd zorgvuldig aandacht besteed. Zo wordt er vaak een plan opgesteld als hulpmiddel voor hoe je om kan gaan met momenten waarop het weer even minder gaat; het terugvalpreventieplan.

Wil je meer weten over het aanbod en de mogelijkheden binnen Hersencentrum? Bekijk het overzicht van verschillende behandelvormen en onderzoeken waarvoor je bij ons terecht kunt.