Hoe krijg ik hulp?

Waar kan ik beginnen?

Om te beginnen ga je in gesprek met je huisarts. Jouw huisarts kan je naar ons doorverwijzen zodat wij je verder kunnen helpen. De verwijsbrief van de huisarts moet je tijdens het invullen van het aanmeldformulier op onze website toevoegen. Eventueel kun je de verwijsbrief ook direct per e-mail of per post naar ons opsturen. Dit kan wel het aanmeldingsproces vertragen.

Online portal

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld en verstuurd, krijg je een mail met een activatielink waarmee je je kunt registreren voor onze online portal. Hierin heb je toegang tot je persoonlijke dossier, waaronder het inzien van de afspraken en kan je tijdens de behandeling rechtstreeks contact opnemen met je behandelaar. Daarnaast vragen we je om in de online portal in te vullen waar je wel of geen toestemming voor geeft. Pas nadat de toestemmingen zijn ingevuld kunnen wij een telefonische screening met je inplannen.

Telefonische screening

In de volgende stap zal ons aanmeldteam contact met je opnemen om wat gegevens met je door te nemen en een telefonische screening in te plannen met één van onze therapeuten. Om een beter beeld te krijgen van jouw hulpvraag sturen wij voorafgaand aan de screening een vragenlijst toe. De ingevulde vragenlijst zorgt voor de basis van de screening.

Tijdens de telefonische screening wordt een beoordeling gemaakt of wij een goed behandelaanbod voor je hebben. De screening duurt ongeveer 20 minuten. Als hieruit blijkt dat wij een passend behandelaanbod kunnen bieden dan plaatsen we je op de wachtlijst voor de intake. Als blijkt dat wij geen passend behandelaanbod voor je hebben, dan denken wij met je mee en proberen we een advies te geven bij welke instantie je passende hulp kunt vinden.

Intake

Zodra er een plek voor een intake vrij is nemen wij contact met je op voor het inplannen van de intake. Het eerste gesprek is voor veel mensen spannend. Dit is heel normaal. Misschien ben je nieuwsgierig naar hoe zo’n eerste gesprek in zijn werk gaat. Vaak is het eerste gesprek met twee van onze behandelaren. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de reden van komst en wat je hoopt te bereiken met een behandeling. Je hulpvraag wordt uitgebreid besproken en vaak wordt je levensloop kort doorgenomen. De behandelaren proberen hierbij een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wie je bent, van jouw klachten en het ontstaan hiervan. Met deze informatie zullen zij zo goed mogelijk proberen in te schatten welke behandeling het beste op jou aan zal sluiten. Bij kinderen worden altijd de ouders betrokken, maar ook bij volwassenen kan het fijn en nuttig zijn om een naaste mee te nemen naar een gesprek.

Diagnostiek

Soms is verdere diagnostiek nodig om het klachtenbeeld van de cliënt beter te begrijpen, of heb je zelf een diagnostiekvraag. Bijvoorbeeld of er sprake is van AD(H)D, een autismespectrumstoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Dan wordt met je besproken welke diagnostiek er wordt voorgesteld en met jouw instemming worden hier aanvullende afspraken voor ingepland. Dit kan bestaan uit vragenlijsten, interviews of (neuro)psychologische testen. Wanneer de intake- en diagnostiekfase zijn afgerond, wordt er een behandelplan voorgesteld.

Behandeling

Na de intake kan het voorkomen dat je nog enkele weken moet wachten op de behandeling. Bij de start van de behandeling wordt door de therapeut een behandelplan voorgesteld. Samen maken jullie afspraken over hoe de behandeling eruit gaat zien.

In het behandelplan staan onder andere de volgende onderdelen:
• De aanmeldreden en hulpvraag
­• De beschrijvende diagnose; een korte omschrijving van cliënt, het klachtenbeeld en de DSM-5 diagnose
•­ De behandeldoelen
­• Hoe de behandeling eruit zal zien; behandelvorm, evaluatie momenten

Wij zien het behandelplan als een afspraak tussen therapeut en cliënt, beiden moeten zich met wederzijds vertrouwen kunnen vinden in het plan. Mocht je het ergens niet mee eens zijn, maak dit dan bespreekbaar. Je therapeut denkt graag met je mee over een passende oplossing. Nadat jij en je behandelaar het plan hebben ondertekend, gaat de behandelfase van start.

Evaluatie

Tijdens iedere behandeling vinden er evaluaties plaats. Hoe vaak en wanneer is afhankelijk van de duur van het traject. Tijdens deze consulten worden onder andere de behandeldoelen en de behandelvoortgang geëvalueerd. Bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut gebeurt dit met de behandelaar zelf, bij een basispsycholoog schuift de regiebehandelaar aan. Naast deze geplande evaluatie sessies is er tijdens de behandeling ook ruimte voor evaluatie om de behandeldoelen helder voor ogen te houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een onderwerp tijdens de behandeling ter sprake komt die invloed heeft op het behandeltraject.

Afsluiting

Na het doorlopen van het afgesproken behandelplan wordt de behandeling afgerond en het traject bij Hersencentrum afgesloten. Dit gebeurt altijd in overleg met jou. Veel mensen vinden het fijn dat hun behandeling wordt afgerond, maar het kan ook spannend zijn. Vanaf dan ga je weer op eigen kracht verder. Aan de afronding wordt veel aandacht besteed. Zo wordt er vaak een plan opgesteld als hulpmiddel voor hoe je om kan gaan met momenten waarop het weer even minder gaat: het terugvalpreventieplan.

Wil je meer weten over het aanbod en de mogelijkheden binnen Hersencentrum? Bekijk het overzicht van verschillende behandelvormen en onderzoeken waarvoor je bij ons terecht kunt.