Ervaringen

We proberen een prettige en laagdrempelige omgeving te creëren in onze gebouwen. Ook jij hebt hierin een belangrijk aandeel. We stellen het op prijs wanneer je jouw commentaar op de behuizing, inrichting en medewerkers bij ons achterlaat.

Vanzelfsprekend horen wij jouw opmerkingen over onze zorg graag direct via onze therapeuten.

Wij zijn ook aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Hier kun je jouw ervaringen met Hersencentrum delen met anderen.

Aan het einde van een behandeling vragen wij je om nog een vragenlijst in te vullen. Hiermee brengen wij in kaart wat je van de praktijk vindt en waar nog verbetering mogelijk is. Hieronder zijn de scores van 2021 en 2022 terug te zien. Wij hebben uit de vragenlijsten kunnen opmaken dat we meer kunnen meedenken over de inzet van andere mensen in de behandeling, vanuit de omgeving van de cliënt. Verder kwam naar voren dat cliënten over het algemeen erg tevreden zijn over de bejegening, de behandeling, de bereikbaarheid het bespreken van testresultaten en het samen beslissen in de behandeling.

Het gemiddelde rapportcijfer van cliënten aan Hersencentrum was in 2021 een 8,4 en is in 2022 gestegen naar een 8,5!

CQi-scores Hersencentrum (schaal: 1-5)

Aantal voltooide vragenlijsten 2021 & 2022 (in percentage)

Schaal (1-5) 2021  2022
Bejegening 61 % 61 %
Bereikbaarheid behandelaar 61 % 61 %
Samen beslissen 61 % 61 %
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 61 % 61 %
Uitvoering behandeling 61 % 61 %
Informatie over medicatie 9 % 14 %
Informatie over vragenlijsten 52 % 50 %
Informatie behandeling 61 % 61 %
Informatie cliëntorganisaties/zelfhulpgroepen 61 % 61 %

Hersencentrum biedt behandeling in een laagdrempelige sfeer en wil de drempel naar zorg voor cliënten zo laag mogelijk maken. De vestigingen zijn gekozen op een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en/of auto. Wanneer je bij Hersencentrum bent, willen wij je graag welkom laten voelen en horen wij graag jouw hulpvraag. Van daaruit kan samen bekeken worden wat nodig is en wat wij jou kunnen bieden. Hierin kan het prettig zijn om naasten te betrekken in de behandeling en/of te informeren.

Om goede up to date zorg te bieden, wordt er bij Hersencentrum ruimte geboden voor collega’s om zich op te leiden en informatie met elkaar uit te wisselen. Hierdoor kan de zorg met de nieuwste input worden geboden en afgestemd worden op jouw hulpvraag. De diversiteit aan collega’s helpt om aan te kunnen sluiten bij jou persoonlijk. Er wordt gepoogd bij de aanmelding al goed te kijken welke collega bij jouw vraag zou kunnen passen. Ook zullen er vragenlijsten worden gebruikt om je vraag en zorgen beter in kaart te brengen. Wij vinden het belangrijk om goed te kijken wat er speelt en koppelen alle informatie aan je terug. Het gaat namelijk om jou.