Ervaringen

Wij proberen een prettige en laagdrempelige omgeving te creëren in onze praktijklocaties. Ook jij hebt hierin een belangrijk aandeel. We stellen het op prijs wanneer je de tijd neemt om feedback over de behuizing, inrichting, medewerkers en ontvangen zorg achter te laten. Vanzelfsprekend horen wij jouw feedback over onze zorg graag direct via jouw therapeut.

Naast de feedback bespreken met jouw therapeut zijn er nog een aantal manieren om jouw ervaringen met Hersencentrum te delen.

Zorgkaart Nederland

De locaties van Hersencentrum zijn te vinden op Zorgkaart Nederland. Hier kan je een review achterlaten. Let wel op dat deze reviews anoniem zijn waardoor wij beperkt in staat zijn om de feedback te gebruiken ter verbetering van onze dienstverlening. Hiervoor gaan wij graag in gesprek.

Consumer Quality Index (CQI)

Met behulp van een landelijk ontwikkelde vragenlijst, de Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (afgekort: CQI) brengt Hersencentrum de ervaringen van onze cliënten in kaart. De digitale vragenlijst sturen wij naar al onze cliënten aan het eind van hun behandeltraject. Hierin wordt gevraagd naar jouw mening over verschillende aandachtsgebieden zoals onder andere bejegening en bereikbaarheid van de hulpverlener, de informatievoorziening, de mate van inspraak in de behandeling en het resultaat van de behandeling.

Door te meten hoe cliënten onze zorg waarderen kunnen wij de uitkomsten gebruiken om onze zorg- en dienstverlening te evalueren en onze zorg- en dienstverlening en verbeteren. Hieronder zie je hoe wij als praktijk de afgelopen jaren hebben gescoord.

CQi-scores Hersencentrum (schaal: 1-5)

Het gemiddelde rapportcijfer van cliënten aan Hersencentrum is maar liefst een 8,4!

Wij hebben uit de resultaten kunnen opmaken dat we meer kunnen meedenken over de inzet van naasten in de behandeling, vanuit de omgeving van de cliënt. Verder kwam naar voren dat cliënten over het algemeen erg tevreden zijn over de bejegening, de behandeling, de bereikbaarheid het bespreken van testresultaten en het samen beslissen in de behandeling.

Tevredenheidsbussen

Daarnaast zijn er op al onze locaties tevredenheidsbussen te vinden waar (anoniem) feedback van cliënten in gedaan kan worden. Als hulpmiddel hebben wij hiervoor ook een korte vragenlijst beschikbaar gesteld op de locaties. Deze tevredenheidsbussen worden periodiek door de kwaliteitsfunctionaris geleegd en ingebracht bij het bestuur.