Ervaringen

We proberen een prettige en laagdrempelige omgeving te creëren in onze gebouwen. Ook u heeft hierin een belangrijk aandeel. We stellen het op prijs wanneer u uw commentaar op de behuizing, inrichting en medewerkers bij ons achterlaat.

Vanzelfsprekend horen wij uw opmerkingen over onze zorg graag direct via onze therapeuten.

Wij zijn ook aangesloten bij Zorgkaart Nederland en ggz.nl. Hier kunt u uw ervaringen met Hersencentrum delen met anderen. Zie ook ggz.nl en zorgkaartnederland.nl.

Aan het einde van een behandeling vragen wij u om nog een vragenlijst in te vullen. Hiermee brengen wij in kaart wat u van de praktijk vindt en waar nog verbetering mogelijk is. Hieronder zijn de scores van november 2018 terug te zien. Wij hebben uit de vragenlijsten kunnen opmaken dat we meer kunnen meedenken over de inzet van andere mensen in de behandeling, vanuit de omgeving van de cliënt. Verder kwam naar voren dat cliënten over het algemeen erg tevreden zijn over de bejegening, de behandeling, de bereikbaarheid het bespreken van testresultaten en het samen beslissen in de behandeling.

Hersencentrum hoge kwaliteit en zeer goed