Ervaringen

We proberen een prettige en laagdrempelige omgeving te creëren in onze gebouwen. Ook jij hebt hierin een belangrijk aandeel. We stellen het op prijs wanneer je jouw commentaar op de behuizing, inrichting en medewerkers bij ons achterlaat.

Vanzelfsprekend horen wij jouw opmerkingen over onze zorg graag direct via onze therapeuten.

Wij zijn ook aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Hier kun je jouw ervaringen met Hersencentrum delen met anderen.

Aan het einde van een behandeling vragen wij je om nog een vragenlijst in te vullen. Hiermee brengen wij in kaart wat je van de praktijk vindt en waar nog verbetering mogelijk is. Hieronder zijn de scores van 2020 en 2021 terug te zien. Wij hebben uit de vragenlijsten kunnen opmaken dat we meer kunnen meedenken over de inzet van andere mensen in de behandeling, vanuit de omgeving van de cliënt. Verder kwam naar voren dat cliënten over het algemeen erg tevreden zijn over de bejegening, de behandeling, de bereikbaarheid het bespreken van testresultaten en het samen beslissen in de behandeling.

Het gemiddelde rapportcijfer van cliënten aan Hersencentrum was in 2020 een 8,2 en is in 2021 gestegen naar een 8,4!

CQi-scores Hersencentrum (schaal: 1-5)

Aantal voltooide vragenlijsten 2020 & 2021

Schaal (1-5) 2020 (N)  2021 (N)
Bejegening 423 402
Bereikbaarheid behandelaar 423 402
Samen beslissen 423 402
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 423 402
Uitvoering behandeling 423 402
Informatie over medicatie 106 63
Informatie over vragenlijsten 324 345
Informatie behandeling N.v.t. 402
Informatie cliëntorganisaties/zelfhulpgroepen N.v.t. 402

Hersencentrum biedt behandeling in een laagdrempelige sfeer en wil de drempel naar zorg voor cliënten zo laag mogelijk maken. De vestigingen zijn gekozen op een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en/of auto. Wanneer je bij Hersencentrum bent, willen wij je graag welkom laten voelen en horen wij graag jouw hulpvraag. Van daaruit kan samen bekeken worden wat nodig is en wat wij jou kunnen bieden. Hierin kan het prettig zijn om naasten te betrekken in de behandeling en/of te informeren.

Om goede up to date zorg te bieden, wordt er bij Hersencentrum ruimte geboden voor collega’s om zich op te leiden en informatie met elkaar uit te wisselen. Hierdoor kan de zorg met de nieuwste input worden geboden en afgestemd worden op jouw hulpvraag. De diversiteit aan collega’s helpt om aan te kunnen sluiten bij jou persoonlijk. Er wordt gepoogd bij de aanmelding al goed te kijken welke collega bij jouw vraag zou kunnen passen. Ook zullen er vragenlijsten worden gebruikt om je vraag en zorgen beter in kaart te brengen. Wij vinden het belangrijk om goed te kijken wat er speelt en koppelen alle informatie aan je terug. Het gaat namelijk om jou.