Ervaringen

We proberen een prettige en laagdrempelige omgeving te creëren in onze gebouwen. Ook u heeft hierin een belangrijk aandeel. We stellen het op prijs wanneer u uw commentaar op de behuizing, inrichting en medewerkers bij ons achterlaat.

Vanzelfsprekend horen wij uw opmerkingen over onze zorg graag direct via onze therapeuten.

Wij zijn ook aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Hier kunt u uw ervaringen met Hersencentrum delen met anderen.

Aan het einde van een behandeling vragen wij u om nog een vragenlijst in te vullen. Hiermee brengen wij in kaart wat u van de praktijk vindt en waar nog verbetering mogelijk is. Hieronder zijn de scores van november 2019 terug te zien. Wij hebben uit de vragenlijsten kunnen opmaken dat we meer kunnen meedenken over de inzet van andere mensen in de behandeling, vanuit de omgeving van de cliënt. Verder kwam naar voren dat cliënten over het algemeen erg tevreden zijn over de bejegening, de behandeling, de bereikbaarheid het bespreken van testresultaten en het samen beslissen in de behandeling.

Het gemiddelde rapportcijfer van cliënten aan Hersencentrum was zowel in 2018 als 2019 een 8,2.

CQi-scores Hersencentrum (score van 5 is maximaal)

  • Cliëntscore 2018
  • Cliëntscore 2019
tabel-cqi-2019-03

Hersencentrum biedt behandeling in een laagdrempelige sfeer en wil de drempel naar zorg voor cliënten zo laag mogelijk maken. De vestigingen zijn gekozen op een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en/of auto. Wanneer u bij Hersencentrum bent, willen wij u graag welkom laten voelen en horen wij graag uw hulpvraag. Van daaruit kan samen bekeken worden wat nodig is en wat wij u kunnen bieden. Hierin kan het prettig zijn om naasten te betrekken in de behandeling en/of te informeren.

Om goede up to date zorg te bieden, wordt er bij Hersencentrum ruimte geboden voor collega’s om zich op te leiden en informatie met elkaar uit te wisselen. Hierdoor kan de zorg met de nieuwste input worden geboden en afgestemd worden op uw hulpvraag. De diversiteit aan collega’s helpt om aan te kunnen sluiten bij u. Er wordt gepoogd bij de aanmelding al goed te kijken welke collega bij uw vraag zou kunnen passen. Ook zullen er vragenlijsten worden gebruikt om uw vraag en zorgen beter in kaart te brengen. Wij vinden het belangrijk om goed te kijken wat er speelt en koppelen alle informatie aan u terug. Het gaat namelijk om u.