over hersencentrum

Hoogwaardig professionele hulpverlening binnen een informele en ongedwongen omgeving

Het uitgangspunt van Hersencentrum is samenwerken en verbinden. In onze visie kan dit vanuit relatief kleinschalige vestigingen in een huiselijke sfeer. In 2005 zijn wij als neuropsychologie praktijk gestart met vestigingen in Alkmaar en Amsterdam. In 2017 is het gefailleerde Ars Curae onder ons beheer gekomen waarna de organisaties zijn gefuseerd. Binnen het huidige Hersencentrum wordt gewerkt met neuropsychologische en psychotherapeutische kennis.

Wij onderscheiden ons daarnaast door onze kennis op het gebied van diagnostiek, zowel psychodiagnostisch, procesmatig als neuropsychologisch.

Hersencentrum is erkend voor de postacademische opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-Psycholoog), psychotherapeut (PT) en klinisch psycholoog (KP). Ons veelzijdige team van psychotherapeuten, psychologen, neuropsychologen, gz-psychologen en artsen kenmerkt zich door een uitgebalanceerde samenwerking.

Bestuur van Hersencentrum

Faye Koolen is sinds 2007 werkzaam in Hersencentrum en sinds 2017 als bestuurder. Faye is inhoudelijk verantwoordelijk voor de kinder- en jeugdzorg in de instelling. Daarnaast is zij deeltijd werkzaam als neuropsycholoog en psychotherapeut.

Gijs Schilder heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en draagt de bestuursverantwoordelijkheid over de niet-inhoudelijke processen in het centrum.

Toezicht en advies

Heleen Heithuis-Kuyck monitort, als voorzitter van de raad van toezicht, het bestuur op zowel organisatorische als juridische kwesties.

Onno Maaskant houdt toezicht op de niet-inhoudelijke processen binnen Hersencentrum.

Hessel Engelbregt is oprichter van Hersencentrum.

contact hersencentrum