Algemene voorwaarden Hersencentrum

Openingstijden en bereikbaarheid

Onze locaties zijn geopend op werkdagen van maandag t/m vrijdag vanaf 09:00 uur
Hersencentrum is telefonisch bereikbaar van 08:30 t/m 12:30 uur en van 13:30 t/m 16:15 uur
Ons algemene e-mailadres is: info@hersencentrum.nl

Hersencentrum heeft geen crisisdienst. In geval van spoed dien je contact op te nemen met jouw huisarts, de huisartsenpost of de crisisdienst in uw regio (bijvoorbeeld https://www.parnassia.nl/locaties/crisisdienst-noord-holland).

Afzeggen afspraak

Voor het annuleren of wijzigen van jouw afspraken, neem je contact op met de administratie via 072-5201489. Bij verhindering van een regulier behandelconsult dien je deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij het afzeggen van een intake/onderzoek of 1e psychiatrisch consult horen wij dit graag z.s.m. maar uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de afspraak.

Bij niet tijdig afzeggen of wanneer je zonder afzeggen niet op de afspraak verschijnt wordt het consult in rekening gebracht. Dit wordt een no-show genoemd. Je kunt dit niet declareren bij jouw zorgverzekering. Wij hanteren de volgende bedragen voor no-shows:
Intake en onderzoek no-show € 150,00
1e consult psychiater no-show € 150,00
Behandelconsult no-show € 50,00

Identificatie

Hersencentrum is verplicht een controle op identificatie uit te voeren. Je wordt verzocht een geldig identificatiebewijs mee te nemen (ID-kaart, Paspoort of rijbewijs).

Onze huisregels en gedragsregels

Gedurende je behandeling bij Hersencentrum gelden onze huis- en gedragsregels. Je vindt onze regels op https://hersencentrum.nl/huis-en-gedragsregels/

Kwaliteitsstatuut

Hersencentrum werkt volgens het gedeponeerd kwaliteitsstatuut. Klik hier voor inzage in ons kwaliteitsstatuut.

Hersencentrum als opleidingsplaats

Hersencentrum is een instelling waar psychologen in opleiding kunnen zijn tot GZ-psycholoog en psychotherapeut of klinisch psycholoog. Het kan zijn dat uw behandelaar een (GZ-) psycholoog is in opleiding tot één van deze functies. Naast de regiebehandelaar, heeft uw psycholoog in opleiding ook een werkbegeleider. De werkbegeleider heeft toegang tot jouw dossier. Wanneer je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat kenbaar maken.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij informeren je hierbij over het feit dat gegevens die verkregen zijn bij de intake of gedurende onderzoeken erna in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor wetenschappelijke (onderzoeks-) doeleinden. Hierbij waarborgen wij de anonimiteit van onze cliënten.

Cliënten portal

Er wordt voor iedere cliënt een eigen portal geopend. In deze portal vind je o.a.:
Je gegevens
Je afspraken
Documenten
Teksten en verslagen
Jouw toestemming voor verschillende zaken, bijvoorbeeld toestemming voor het inhoudelijk informeren van jouw huisarts. Standaard staat deze aan. Indien je geen inhoudelijk informatie wenst te delen met jouw huisarts, dan kun je de toestemming intrekken en door dit op “nee” te zetten
De mogelijkheid om veilig berichten te sturen naar je behandelaar
De berichten van jouw behandelaar aan jou

Het contact met de behandelaar

Voorwaarde voor een goede behandeling is goed contact met je behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet naar je zin zijn, dan kun je dat bespreekbaar maken bij je behandelaar. Zij staan hiervoor open en onderzoeken graag samen oplossingsrichtingen.

Klachten

Hersencentrum heeft een klachtenprocedure. Mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen onze praktijk, dan kun je dit kenbaar maken aan je behandelaar of aan onze klachtenfunctionaris. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de feedbackpagina op onze website: https://hersencentrum.nl/klachten/

Informatie over vergoeding en het eigen risico

Hersencentrum biedt en declareert gefinancierde zorg, conform de wettelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Indien er sprake is van een geldige verwijzing wordt er een zorgtraject geopend. Het eigen risico is van toepassing op het zorgtraject. Voor meer informatie omtrent vergoedingen en het eigen risico verwijzen wij je naar jouw zorgverzekeraar.

Zorgvraagtype

Vanaf 01-01-2022 leggen regiebehandelaren in de ggz het zorgvraagtype vast. Dat gebeurt voor de start van een behandeling (in de diagnosefase) en bij evaluaties. Het zorgvraagtype is een voorspelling over hoeveel zorg er nodig is. Voor informatie over het zorgvraagtype kun je jouw regiebehandelaar benaderen.

contact hersencentrum