voorwaarden instelling hersencentrum

Voorwaarden

In onze praktijk worden behandelingen binnen basis GGZ (bGGZ) en specialistische GGZ (sGGZ) gegeven. Bij uw aanmelding in onze praktijk wordt u verzocht om een formulier in te vullen waarin een aantal vragen worden gesteld over uw aanmelding.

Tevens wordt op dit formulier een aantal voorwaarden beschreven waarvan wij u voorafgaande aan de behandeling op de hoogte willen stellen. Eén van deze voorwaarden is dat wij u op basis van uw aanmeldklachten of diagnose kunnen indelen in een zogenoemd DBC traject (diagnose behandelcombinatie). Wij maken deze indeling op basis van intern overleg in het multidisciplinaire therapeutenteam. Mocht u hiertegen bezwaren hebben kunt u dit kenbaar maken op het betreffende formulier. Meer informatie over het krijgen van vergoedingen via een DBC traject kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

contact hersencentrum