kwaliteit instelling hersencentrum

Kwaliteit

We proberen een prettige en laagdrempelige omgeving te creëren in onze gebouwen. Ook als klant hebt u hierin een belangrijk aandeel. We stellen het op prijs wanneer u uw commentaar op de behuizing, inrichting en medewerkers bij ons achterlaat. Wij zijn ook aangesloten bij Zorgkaart Nederland.

Klik voor patiënten-ervaringen voor de vestiging in: Amsterdam

Klik voor patiënten-ervaringen voor de vestiging in: Alkmaar

 

Voor onze praktijkvoering staan wij onder toezicht van diverse beroepsverenigingen en registratie-organen. Wij horen uw eventuele opmerkingen, verbeterpunten en klachten het liefst zo snel mogelijk en denken samen met u na over een oplossing. Wanneer u niet terecht wilt of kunt bij uw eigen behandelaar kunt u altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van de praktijk. U kunt de wens tot overleg bespreken met uw therapeut of via het email adres overleg@hersencentrum.nl. Uw vraag wordt binnen een week behandeld door de klachtenfunctionaris.

Klachten

Klachten kunt u richten aan:

Schriftelijk:
Mevrouw M. Barmentlo
Klachtenfunctionaris van Hersencentrum
Marnixstraat 364
1016 XW Amsterdam

Via de e-mail:
kwaliteit@hersencentrum.nl

Plaats in de onderwerpregel ‘klacht over … (therapeut/organisatie/overig) en de datum waarop de klacht betrekking heeft. De inhoud van uw email aan de klachtencommissie moet de volgende thema’s bevatten om deze in behandeling te kunnen nemen:

  • Op wie/wat heeft de klacht betrekking?
  • Wat is de inhoud van de klacht?
  • Met wie hebt u de klacht reeds besproken?
  • Wat verwacht u van de organisatie m.b.t. uw klacht? (bijvoorbeeld nieuwe therapeut, bespreking intern met terugkoppeling aan u, toetsbare verbetering voor de toekomst etc.)

U kunt hier het Kwaliteitsstatuut van Hersencentrum downloaden

Gesprek aanvragen

Wanneer u nog niet weet of een klachtenprocedure voor u de beste route is kunt u altijd een vrijblijvend gesprek met de onafhankelijke jurist aanvragen via juristen@hersencentrum.nl of met de directie via directie@hersencentrum.nl. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u u om globaal dezelfde thema´s op te nemen als degene die hierboven genoemd staan bij de klachtencommissie.

U ontvangt altijd binnen een week een inhoudelijke reactie. Onze juriste is mw. Mr. T.H. Dijk. Onze directie wordt vertegenwoordigd door Faye Koolen, Onno Maaskant en Robin Glerum.