kwaliteit instelling hersencentrum

Kwaliteit

We proberen een prettige en laagdrempelige omgeving te creëren in onze gebouwen. Ook als klant hebt u hierin een belangrijk aandeel. We stellen het op prijs wanneer u uw commentaar op de behuizing, inrichting en medewerkers bij ons achterlaat. Wij zijn ook aangesloten bij Zorgkaart Nederland.

Klik voor patiënten-ervaringen voor de vestiging in: Amsterdam

Klik voor patiënten-ervaringen voor de vestiging in: Alkmaar

 

Voor onze praktijkvoering staan wij onder toezicht van diverse beroepsverenigingen en registratie-organen. Wij horen uw eventuele opmerkingen, verbeterpunten en klachten het liefst zo snel mogelijk en denken samen met u na over een oplossing. Wanneer u niet terecht wilt of kunt bij uw eigen behandelaar kunt u altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van de praktijk. U kunt de wens tot overleg bespreken met uw therapeut of via het email adres overleg@hersencentrum.nl. Uw vraag wordt binnen een week behandeld door de klachtenfunctionaris.

Klachten

Klachten kunt u richten aan:

Schriftelijk:
Mevrouw D. Eshage
Klachtenfunctionaris van Hersencentrum
Marnixstraat 364
1016 XW Amsterdam

Via de e-mail:
kwaliteit@hersencentrum.nl

Plaats in de onderwerpregel ‘klacht over … (therapeut/organisatie/overig) en de datum waarop de klacht betrekking heeft. De inhoud van uw email aan de klachtencommissie moet de volgende thema’s bevatten om deze in behandeling te kunnen nemen:

  • Op wie/wat heeft de klacht betrekking?
  • Wat is de inhoud van de klacht?
  • Met wie hebt u de klacht reeds besproken?
  • Wat verwacht u van de organisatie m.b.t. uw klacht? (bijvoorbeeld nieuwe therapeut, bespreking intern met terugkoppeling aan u, toetsbare verbetering voor de toekomst etc.)

U kunt hier het Kwaliteitsstatuut van Hersencentrum downloaden

Gesprek aanvragen

Wanneer u nog niet weet of een klachtenprocedure voor u de beste route is kunt u altijd een vrijblijvend gesprek met de onafhankelijke jurist aanvragen via juristen@hersencentrum.nl of met de directie via directie@hersencentrum.nl. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u u om globaal dezelfde thema´s op te nemen als degene die hierboven genoemd staan bij de klachtencommissie.

U ontvangt altijd binnen een week een inhoudelijke reactie. Onze juriste is mw. Mr. T.H. Dijk. Onze directie wordt vertegenwoordigd door Faye Koolen, Onno Maaskant en Robin Glerum.

Kwaliteit

We proberen een prettige en laagdrempelige omgeving te creëren in onze gebouwen. Ook als klant hebt u hierin een belangrijk aandeel. We stellen het op prijs wanneer u uw commentaar op de behuizing, inrichting en medewerkers bij ons achterlaat. Wij zijn ook aangesloten bij zorgkaartnederland.

Voor onze praktijkvoering staan wij onder toezicht van diverse beroepsverenigingen en registratie-organen. Wij horen uw eventuele opmerkingen, verbeterpunten en klachten het liefst zo snel mogelijk en denken samen met u na over een oplossing. Wanneer u niet terecht wilt of kunt bij uw eigen behandelaar kunt u altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van de praktijk. U kunt de wens tot overleg bespreken met uw therapeut of via het email adres overleg@hersencentrum.nl. Uw vraag wordt binnen een week behandeld door de klachtenfunctionaris.

Klachten

Klachten kunt u richten aan:

Schriftelijk:
Mevrouw D. Eshage
Klachtenfunctionaris van Hersencentrum
Marnixstraat 364
1016 XW Amsterdam

Via de e-mail:
kwaliteit@hersencentrum.nl

Plaats in de onderwerpregel ‘klacht over … (therapeut/organisatie/overig) en de datum waarop de klacht betrekking heeft. De inhoud van uw email aan de klachtencommissie moet de volgende thema’s bevatten om deze in behandeling te kunnen nemen:

  • Op wie/wat heeft de klacht betrekking?
  • Wat is de inhoud van de klacht?
  • Met wie hebt u de klacht reeds besproken?
  • Wat verwacht u van de organisatie m.b.t. uw klacht? (bijvoorbeeld nieuwe therapeut, bespreking intern met terugkoppeling aan u, toetsbare verbetering voor de toekomst etc.)

U kunt hier het Kwaliteitsstatuut van Hersencentrum downloaden

Gesprek aanvragen

Wanneer u nog niet weet of een klachtenprocedure voor u de beste route is kunt u altijd een vrijblijvend gesprek met de onafhankelijke jurist aanvragen via juristen@hersencentrum.nl of met de directie via directie@hersencentrum.nl. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u u om globaal dezelfde thema´s op te nemen als degene die hierboven genoemd staan bij de klachtencommissie.

U ontvangt altijd binnen een week een inhoudelijke reactie. Onze juriste is mw. Mr. T.H. Dijk. Onze directie wordt vertegenwoordigd door Faye Koolen, Onno Maaskant en Robin Glerum.