kwaliteit instelling hersencentrum

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Hersencentrum heeft in overeenstemming met wet- en regelgeving een kwaliteitsstatuut opgesteld. In dit document staat beschreven hoe Hersencentrum inhoud en vorm geeft aan kwaliteitsaspecten, wat cliënten kunnen verwachten, hoe medewerkers binnen Hersencentrum samenwerken en hoe zij samenwerken met partners in de regio. Het kwaliteitsstatuut kun je hier bekijken: Kwaliteitsstatuut Hersencentrum.

Professioneel statuut

Het professioneel statuut beschrijft de afspraken binnen Hersencentrum omtrent het werk van behandelaren in de eigen organisatie. Het professioneel statuut kun je hier bekijken: Professioneel Statuut.

HKZ-keurmerk

Kwaliteit is voor Hersencentrum erg belangrijk. Al geruime tijd wordt de kwaliteit van onze dienstverlening getoetst volgens de HKZ-norm voor Geestelijke Gezondheidszorg. Dit keurmerk laat zien dat Hersencentrum de cliënt centraal stelt en voortdurend werkt aan het duurzaam verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Kortdurende generalistische ggz is – zoals de naam zegt – relatief kortdurende, gestructureerde therapie. Binnen Hersencentrum maken wij gebruik van deze eerstelijnspychologie. Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ erkent dat Hersencentrum net het stapje extra zet voor goede zorg. Hersencentrum legt de lat hoog als het gaat om klantgerichtheid, transparantie, vernieuwing en continue verbetering.

Cliënttevredenheid/cliëntervaringen

Aan het einde van een behandeling vragen wij je om de cliënttevredenheidslijst (CQI) in te vullen. Hiermee brengen wij in kaart wat je van de praktijk vindt en waar verbetering mogelijk is. Het gemiddelde rapportcijfer van cliënten aan Hersencentrum was in 2020 een 8,2 en is in 2021 gestegen naar een 8,4!

Wij zijn ook aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Hier kun je jouw ervaringen met Hersencentrum delen met anderen.

Cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is belangenbehartiging van onze cliënten binnen de zorgkaders van Hersencentrum. In de cliëntenraad nemen cliënten deel, maar mogen ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden of naasten van cliënten deelnemen. Je vindt hier een profielschets lid cliëntenraad. Deze profielschets geeft je een idee wat er verwacht wordt van de leden van onze cliëntenraad. Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met onze kwaliteitsmedewerker via 072-5201489 of kwaliteit@hersencentrum.nl.

Feedback/klachten

Voor onze praktijkvoering staan wij onder toezicht van diverse beroepsverenigingen en registratie-organen. We vinden het belangrijk om ervaringen van cliënten te horen zodat we de cliënttevredenheid kunnen meten en hiervan kunnen leren. Wij horen jouw eventuele opmerkingen, verbeterpunten en klachten het liefst zo snel mogelijk en denken samen na over een oplossing. Wanneer je niet terecht wilt of kunt bij je eigen behandelaar kun je altijd terecht bij de kwaliteitsmedewerker van de praktijk. Je kunt de wens tot overleg bespreken met jouw therapeut of via het e-mailadres kwaliteit@hersencentrum.nl. Jouw vraag wordt binnen een week behandeld door de kwaliteitsmedewerker. Onze klachtenprocedure is hier te vinden.

Digitale Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat ieder mens de mogelijkheid heeft om mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daarbij. Het is daarom belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen en dus ook voor mensen met een beperking. Naast fysieke toegankelijkheid voor eenieder streeft Hersencentrum naar het optimaal toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. Dit is in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Via de link in onderstaande afbeelding is de huidige status van de digitale toegankelijkheidsverklaring van Hersencentrum.nl te vinden.

Status toegankelijkheidslabel van hersencentrum. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

hkz-logo
beeldmerk_keurmerk2024