kwaliteit instelling hersencentrum

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Hersencentrum heeft in overeenstemming met wet- en regelgeving een kwaliteitsstatuut opgesteld. In dit document staat beschreven hoe Hersencentrum inhoud en vormgeeft aan kwaliteitsaspecten, wat cliënten kunnen verwachten, hoe medewerkers binnen Hersencentrum samenwerken en hoe zij samenwerken met partners in de regio. Het kwaliteitsstatuut kunt u hier bekijken: Kwaliteitsstatuut Hersencentrum.

HKZ-keurmerk

Kwaliteit is voor Hersencentrum erg belangrijk. Al geruime tijd wordt de kwaliteit van onze dienstverlening getoetst volgens de HKZ-normering Zorg en Welzijn. Dit keurmerk laat zien dat Hersencentrum de cliënt centraal stelt en voortdurend werkt aan het duurzaam verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ erkent dat Hersencentrum net het stapje extra zet voor goede zorg. Hersencentrum legt de lat hoog als het gaat om klantgerichtheid, transparantie, vernieuwing en continue verbetering.

Cliënttevredenheid/cliënt ervaringen

Aan het einde van een behandeling vragen wij u om de cliënttevredenheidslijst (CQI) in te vullen. Hiermee brengen wij in kaart wat u van de praktijk vindt en waar verbetering mogelijk is. Het gemiddelde rapportcijfer van cliënten aan Hersencentrum was zowel in 2019 als 2020 een 8,2.

Wij zijn ook aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Hier kunt u uw ervaringen met Hersencentrum delen met anderen.

Cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is belangenbehartiging van onze cliënten binnen de zorgkaders van Hersencentrum. In de cliëntenraad nemen cliënten deel, maar mogen ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten deelnemen. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met de kwaliteitsmedewerker via 072-5201489 of kwaliteit@hersencentrum.nl.

Feedback/klachten

Voor onze praktijkvoering staan wij onder toezicht van diverse beroepsverenigingen en registratie-organen. Wij horen uw eventuele opmerkingen, verbeterpunten en klachten het liefst zo snel mogelijk en denken samen met u na over een oplossing. Wanneer u niet terecht wilt of kunt bij uw eigen behandelaar kunt u altijd terecht bij de kwaliteitsfunctionaris van de praktijk. U kunt de wens tot overleg bespreken met uw therapeut of via het e-mailadres kwaliteit@hersencentrum.nl. Uw vraag wordt binnen een week behandeld door de kwaliteitsfunctionaris. Onze klachtenprocedure is hier te vinden.

keurmerk BGGZ