Wij zijn een kleine instelling. U kunt cliënten naar ons verwijzen voor kortdurende generalistische ggz en specialistische ggz. Bij psychotische problematiek, acute suïcidaliteit en ernstige eetstoornissen raden wij u aan naar een grotere instelling te verwijzen.

Kinderen en jeugdigen 18-

Huisarts of specialist

Bij kinderen onder de 16 jaar nemen de ouders het initiatief en gaan samen met hun kind naar de huisarts. Vanaf 16 jaar mogen kinderen voor het verkrijgen van een verwijsbrief ook op eigen initiatief naar de huisarts. De huisarts kan het kind en zijn/haar ouders vervolgens doorverwijzen naar de kinderarts, een gespecialiseerde hulpverlener in de basis-ggz (b-ggz), specialistische ggz, de kinder- en jeugdpsychiatrie of naar een andere medisch specialist.

Ook kan de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-ggz), het sociaal wijkteam, of het ouder-kindteam door de huisarts betrokken worden bij de zorg of ondersteuning. Wanneer ouders het zelf belangrijk vinden om doorverwezen te worden, kunnen zij de huisarts daar om verzoeken.

In de meeste gevallen zal de huisarts op het verzoek van de ouders ingaan. Wanneer het kind bij een andere (medisch) specialist dan de kinder- en jeugdpsychiater terechtgekomen is, en deze specialist een verwijzing naar een kinder- en jeugdpsychiater gewenst acht, kan hij of zij het kind in overleg met de ouders en de huisarts alsnog naar de kinder- en jeugdpsychiatrie doorverwijzen.

Consultatiebureau of schoolarts

Op het consultatiebureau of tijdens een screening door de schoolarts kunnen zorgen over een kind besproken worden. Met de ouders wordt overlegd wat er geconstateerd is en wat zij het beste kunnen doen. Wanneer wordt besloten tot een verwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener, bijvoorbeeld een kinder- of jeugdpsychiater, dan wordt dat via de huisarts geregeld.

Sociaal wijkteam, buurtteam of ouder-kindteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Iedere gemeente heeft ten minste een sociaal wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt contact opnemen met uw wijkteam voor vragen over ondersteuning voor uw gezin of uw kind. Een medewerker van het wijkteam kan ook bij u thuis langskomen. Het team biedt ondersteuning of verwijst door indien nodig.

Het CJG heeft meestal een inloopspreekuur waar u terecht kunt met vragen over onder andere de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. De medewerkers van het CJG geven informatie en advies, en verwijzen door indien nodig. Informeer bij uw gemeente of vind een CJG bij u in de buurt via www.opvoeden.nl/cjg.

Teams voor integrale vroeghulp (IV-teams)

Wanneer het consultatiebureau of de schoolarts een bepaalde stoornis vermoedt maar zichzelf niet competent acht om daarover een uitspraak te doen, kunnen ouders en kind worden doorverwezen naar een IV-team. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met een IV-team in de buurt. Meestal komt een medewerker van een dergelijk team de eerste keer bij de mensen thuis om te overleggen en het kind te onderzoeken.

Volwassenen 18+

Huisartsen

U kunt verwijzingen aan ons zenden via de fax (0299-471091), of via de beveiligde mailverbinding hersencentrum@hersencentrum.zorgring.nl.
Om de verwijzing te kunnen verwerken, dienen cliënten zich tevens zelf bij ons aan te melden.

U kunt de verwijzing ook meegeven aan uw cliënt of versturen aan ons postadres. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door verzekeraar of gemeente, dient een verwijzing te voldoen aan een aantal kenmerken.

Een ideale verwijsbrief bevat ten minste de volgende kenmerken:

  • Uw AGB-code
  • Datum
  • NAW-gegevens van uw patiënt
  • De DSM-diagnose(s) die u vermoedt op basis van uw bevindingen
  • De ernst zoals u deze beoordeelt
  • Uw beoordeling van de complexiteit (terugkerende klachten, bijkomende problematiek, duur van de klachten et cetera)
  • Het door u aanbevolen traject (bij ons in het algemeen sGGZ maar kan ook bGGZ)

Er vindt een telefonische screening plaats om te beoordelen of wij een goed behandelaanbod hebben voor uw cliënt. In de intake wordt dit verder onderzocht. Na intake ontvangt u een brief met het behandelplan. Bij afsluiting ontvangt u een afsluitende brief. Dit alles tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.

Wanneer u vragen hebt over bijvoorbeeld verwijzingen staan we u graag te woord.

CONSULTATIE VOOR VERWIJZERS

Vragen kunnen per e-mail gesteld worden via consultatie@hersencentrum.nl. We streven ernaar uw vraag te beantwoorden binnen 5 werkdagen. In uw mail zien we graag een korte omschrijving van uw vraag, de eventuele aanmeldklacht(en) en hulpvraag van de cliënt/aanmelding die u met ons wenst te overleggen.

Doel van de consultatie:
Contact met de huisartsen (en andere behandelaren) onderhouden.
Afstemming over de cliënten die bij Hersencentrum worden aangemeld om aanmeldingen van cliënten die niet op hun plek zouden zijn bij Hersencentrum te kunnen ondervangen. Het gaat om een korte inschatting van of de cliënt doorverwezen moet worden, of bij Hersencentrum terecht kan.