Familie en naasten

Aandacht voor de verbinding met de omgeving is cruciaal. Dat geldt nog meer voor mensen in herstel. Naasten kunnen een belangrijke rol vervullen binnen het herstelproces van de cliënt. Er bestaat geen algemene definitie voor ‘naasten’. De cliënt bepaalt zelf wie zijn naasten zijn. Het gaat hier om een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Als naaste kun je van grote steun zijn voor jouw familielid of vriend. Daarnaast kun je meer informatie geven, zodat we een goed beeld krijgen van wat er aan de hand is en hoe Hersencentrum daarbij kan helpen. De naaste kan alleen betrokken worden na toestemming van de cliënt.

Als naaste word je vaak belast met een aanzienlijk deel van de ziektelast en de hulpvraag. Een psychiatrische kwetsbaarheid is niet alleen voor de cliënt maar ook voor familie en naasten ingrijpend. Wij betrekken je daarom zo goed als mogelijk bij de behandeling, we informeren je en bieden zo nodig steun. Uiteraard omwille van je eigen welzijn, maar ook omdat je alleen een passende rol kunt (blijven) spelen bij het herstelproces van de cliënt als je zelf overeind blijft.

De cliënt, de naaste en de behandelaar van Hersencentrum werken samen om het proces van herstel van de cliënt te bevorderen en te borgen. Dit wordt triadisch werken genoemd (triade = driehoek). In de triade staat partnerschap tussen cliënt, naaste en hulpverlener centraal.

In de illustratie hiernaast wordt weergegeven hoe deze samenwerking eruitziet.

Op onder andere de volgende momenten kan de cliënt jou als naaste meenemen naar een gesprek:
• Bij het begin van de behandeling, tijdens het intakegesprek, kan je worden betrokken en worden er afspraken vastgelegd
• Bijvoorbeeld bij psycho-educatie
• Bij verandering van de behandeling (ook afsluiting van behandeling), behandelaar of behandelsetting
• Bij behandelplanevaluaties
• Bij het ontstaan van crisissituaties en suïcidaliteit

We vinden het belangrijk om ondersteuning te bieden aan familie en naasten. Het kan erg intensief zijn als er in je directe omgeving iemand psychiatrische klachten heeft. Misschien voel je je machteloos of verdrietig. Of wil je meer over de aandoening weten en hoe je daar goed mee om kunt gaan. Hiervoor bieden wij onder andere psycho-educatie (voorlichting) over stoornissen aan. Daarnaast kan het zinvol zijn om contact op te nemen met een lotgenotengroep en/of familie-ervaringsdeskundigen.

Wanneer je behoefte hebt aan contact met een vertrouwenspersoon dan kan je contact opnemen met de kwaliteitsmedewerker via kwaliteit@hersencentrum.nl.

Wil je als naaste ervaringskennis inbrengen en meedenken over de verbetering van onze zorgverlening, dan is de cliëntenraad echt iets voor jou. Meer informatie over de werkzaamheden en over hoe je jezelf kunt aanmelden voor de cliëntenraad vind je in dit document