Psychiatrie

Psychiater en medicatie

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht bij een psychiater vanuit ons netwerk. Hiervoor hebt u een indicatie nodig van een specialist of één van onze psychologen. In de onderstaande tabel vindt u specifieke specialismen binnen het team van Hersencentrum.

Kinder & Jeugd psychiatrie

Een Kinder & Jeugdpsychiater kan worden ingeschakeld wanneer klachten niet alleen kunnen worden behandeld door een psycholoog. Het kan voorkomen dat de psychiater een therapie ondersteunt met medicatie of dat in overleg wordt besloten om uw kind door te verwijzen naar een andere instelling.

Volwassenen psychiatrie

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om medicatie te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld ondersteunend zijn voor een behandeling.
Ook kan het voorkomen dat u vragen heeft over de noodzaak van medicatie die u al langere tijd gebruikt. Of dat u zich afvraagt of de dosering van uw medicatie nog wel past bij uw huidige klachten.
Hiervoor kunt u terecht bij een psychiater vanuit ons netwerk. De psychologen en arts kijken samen naar een geschikt behandelplan voor u.

ADHD en ADD

het lukt je niet om stil te zitten wanneer dat van je wordt gevraagd. En het is heel moeilijk om je aandacht ergens bij te houden.
Aandacht
ADHD
ADHD (nog meer…)

Dyslexie & Dyscalculie

Je hebt overmatig veel moeite met het rekenen of met schrijven. Hierdoor heb je te weinig tijd om je taken af te ronden, terwijl je het eigenlijk best goed begrijpt.
dyslexie
dyscalculie

Pesten

Je kunt je zowel erg rot voelen wanneer je zelf pest als dat je gepest wordt. Soms kan het helpen om er met iemand over te praten. Ook kan het erg fijn zijn om andere kinderen te ontmoeten die hetzelfde mee maken als jij. Samen met hen kun je ook meedoen met het leren om voor jezelf op te komen!

Angstklachten

Je voelt je veel vaker angstig dan andere kinderen. Die begrijpen je dan ook vaak niet. Je kunt misschien ook niet lekker slapen doordat je veel piekert.

Gedragsstoornis

Soms wordt je zo boos dat je jezelf niet meer in de hand hebt. Je bent achteraf dan vaak verdrietig.

Post traumatische stress

Als er iets heel naars is gebeurd kan het zijn dat je daar steeds aan moet denken of dat je er nachtmerries over hebt.

Autisme

Je hebt moeite met het begrijpen van andere mensen. Daarom is het moeilijk om contact met anderen aan te gaan.
autisme

hechtingsstoornis

Je hebt moeite met het vertrouwen van andere mensen. Daardoor voel je je vaak niet helemaal veilig.

Persoonlijkheidsproblematiek

Somberheid of depressie

Je ziet het helemaal niet meer zitten. En het is eigenlijk ook voor jezelf niet duidelijk waarom precies.

Depressie / stemmingsklachten

psychiatrie
contact hersencentrum