Persoonlijkheidsproblematiek

Een mens ontwikkelt zijn identiteit gedurende verschillende stadia in zijn leven. Elk stadium heeft invloed op zijn innerlijke vertrouwen in zichzelf en anderen. We noemen dit hechting. Dat proces verloopt voor ieder mens anders, en levert dus verschillende persoonlijkheden op.

Wanneer uw vertrouwen in uzelf en anderen te laag is om naar vermogen te kunnen functioneren, kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Een psycholoog kan de kenmerken daarvan herkennen en zo nodig een diagnose stellen.

Samen met de psycholoog kunt u werken aan herstel van uw innerlijk vertrouwen. De vertrouwelijke relatie met de therapeut werkt in veel gevallen helend.

Wanneer de psycholoog het vermoeden heeft van persoonlijkheidsproblematiek, dan bespreekt hij of zij dit met u. De psycholoog zal door middel van gesprekken of tests en vragenlijsten verder gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is. Op basis van het onderzoek legt de psycholoog een behandelplan aan u voor. U weet dan wat u van de therapie kunt verwachten, en wat er van u verwacht wordt.

persoonlijkheidsstoornis
contact hersencentrum