Persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheid is iets persoonlijks. Dat spreekt voor zich. Wat kan daar nu mis mee zijn? Ieder mens moet door aantal stadia die voor de ontwikkeling van je persoonlijkheid, of mens-zijn, bepalend zijn.

Als baby is het belangrijk dat je gevoed wordt en vertrouwen krijgt in de zorg andere mensen. Als dreumes en peuter moet je kunnen vertrouwen op 1 of enkele andere mensen om op avontuur te kunnen gaan. Wanneer je daar even naartoe kunt kijken of kruipen kan de spanning van de buitenwereld dragelijker zijn. Zo zijn er gedurende je leven stadia die bepalend zijn voor de vorming van je identiteit.

Ieder stadium die je doormaakt heeft invloed op je innerlijke vertrouwen in jezelf en anderen. We noemen dit hechting. Niet alles hoeft perfect te zijn, zeker niet. Meestal komt het wel goed met dat vertrouwen en de meeste mensen vinden dan ook hun eigen weg in het leven. Je mogelijkheden kun je dan alsnog benutten. Meestal zijn we blij dat niet iedereen hetzelfde is en hetzelfde meemaakt.

Wanneer het vertrouwen te laag is om te kunnen functioneren naar je mogelijkheden kun je de kenmerken vertonen van een persoonlijkheidsstoornis. Deze kenmerken worden door een psycholoog herkend en als er genoeg kenmerken zijn kan een diagnose worden gesteld.

Samen met de psycholoog kun je werken aan herstel van het innerlijk vertrouwen. Dat kan met behulp van oefeningen maar in veel gevallen is de vertrouwelijke relatie die je kunt aangaan met de therapeut helend.

Wanneer de psycholoog het vermoeden heeft van persoonlijkheidsproblematiek dan wordt dit met u besproken. De psycholoog zal verder gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is. Dit kan zijn door middel van gesprekken of door middel van testen en vragenlijsten. De psycholoog legt op basis van het onderzoek een behandelplan aan u voor. U weet dan wat u kunt verwachten en wat er van u wordt verwacht wanneer u in therapie gaat.

persoonlijkheidsstoornis
contact hersencentrum