Depressie/stemmingsklachten

Als ggz-professionals zijn wij in staat om onderscheid te maken tussen verschillende stemmingsklachten.

Wanneer u gedurende langere tijd somber gestemd bent, kan het zijn dat u depressief bent. Maar er kan ook iets anders spelen. Zorgvuldige diagnostiek kan helpen een oplossing te vinden voor uw klachten.

Op basis van diagnostiek kunnen we samen met u beoordelen of u in aanmerking komt voor therapie. Deze therapie kan zowel bestaan uit enkele gesprekken, als uit een langdurig behandeltraject.

Op dit moment is er geen psychiater verbonden aan Hersencentrum. Wanneer er een indicatie is voor begeleiding door een psychiater, is het mogelijk dat de cliënt naast de behandeling bij Hersencentrum ook medicatiebegeleiding zou kunnen krijgen van een psychiater uit ons netwerk.

depressie
contact hersencentrum