Adhd

© Evelien Suiker, Hersencentrum 2010

ADHD
ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit). Kinderen met ADHD reageren op een aantal gebieden anders dan andere kinderen. Ze hebben vaker en sterker dan gemiddeld last van:

Aandachts- en concentratieproblemen
Kinderen met ADHD hebben moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor hun concentratie.

Impulsiviteit
Kinderen met ADHD doen voordat ze denken. Ze houden zich niet zoals andere kinderen onbewust bezig met de gevolgen van hun gedrag. Bij kinderen met ADHD ontbreekt het aan een innerlijke controle die de remfunctie van het gedrag regelt.

Hyperactiviteit
Kinderen met ADHD zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Ze voelen vaak ook zelf een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn vraagt van hen ongewoon veel energie.

Officieel bestaan er drie typen ADHD:
ADHD met voornamelijk aandachts-en concentratiestoornissen (vaak ADD genoemd)
ADHD met voornamelijk hyperactiviteit en impulsiviteit
ADHD met de combinatie van de hierboven genoemde typen (deze vorm komt het meeste voor).

Behandeling:
ADHD wordt vaak behandeld met zogenaamde methylfenidaten of met atomoxetines. Dit zijn medicijngroepen waarvan bewezen is dat het diverse EEG afwijkingen normaliseert (vb. Keeser et. al. 2005). In het algemeen wordt aangenomen dat deze medicijnen zonder grote risico´s kunnen worden voorgeschreven aan kinderen en volwassenen die duidelijk voldoen aan EEG criteria voor ADHD. Wanneer de medicatie wordt gebruikt bij andere aandoeningen zijn de effecten wisselend. Lange termijneffecten van deze middelen zijn onbekend.

EEG-Biofeedback (‘neurofeedback’) is een bewezen en effectieve methode voor de behandeling van ADHD/ADD en kan worden uitgevoerd in onze praktijken in Alkmaar en Amsterdam. Ook van EEG-neurofeedback bij ADHD zijn geen lange termijneffecten bekend.

Lees verder over aandacht
Lees verder over neurofeedback