ADHD en ADD

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit).

Kinderen met ADHD reageren op een aantal gebieden anders dan andere kinderen. Ze hebben vaker en sterker dan gemiddeld last van:

Aandachts- en concentratieproblemen

Kinderen met ADHD hebben moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Dat kan gevolgen hebben voor hun functioneren.

Impulsiviteit

Kinderen met ADHD reageren vaak impulsief, ze handelen voordat ze erover nadenken. Anders dan andere kinderen houden ze zich niet (onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag. Bij kinderen met ADHD ontbreekt het aan een innerlijke controle die de remfunctie van hun gedrag regelt.

Hyperactiviteit

Kinderen met ADHD zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Ze voelen vaak een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn vraagt van hen ongewoon veel energie.

Officieel bestaan er drie typen ADHD:

  • ADHD met voornamelijk aandachts- en concentratiestoornissen (vaak ADD genoemd)
  • ADHD met voornamelijk hyperactiviteit en impulsiviteit
  • ADHD met de combinatie van de hierboven genoemde typen (deze vorm komt het meest voor).

Behandeling

ADHD wordt vaak behandeld met zogeheten methylfenidaten of met atomoxetines. Dit zijn medicijngroepen waarvan bewezen is dat het diverse EEG afwijkingen normaliseert (zie bijvoorbeeld Keeser et al., 2005). In het algemeen wordt aangenomen dat deze medicijnen zonder grote risico’s kunnen worden voorgeschreven aan kinderen en volwassenen die duidelijk voldoen aan EEG-criteria voor ADHD. Wanneer de medicatie wordt gebruikt bij andere aandoeningen zijn de effecten wisselend. Langetermijneffecten van deze middelen zijn onbekend.

EEG-biofeedback

EEG-biofeedback (ook wel ‘neurofeedback’ geheten) is een bewezen en effectieve methode voor de behandeling van ADHD/ADD. Ook van EEG-neurofeedback bij ADHD zijn geen langetermijneffecten bekend.

ADHD
contact hersencentrum