Dyslexieonderzoek

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of de schriftbeeldvorming (spellen).
(Definitie van de Gezondheidsraad, 1995)

Voor iemand met dyslexie zijn de volgende zaken vaak kenmerkend:

  • Hij of zij is relatief laat begonnen met spreken; en/of
  • heeft moeite met de uitspraak van sommige woorden, met (leren) lezen, schrijven en spellen; en/of
  • draait letters om of slaat woordjes over tijdens het lezen; en/of
  • heeft een onduidelijk handschrift en maakt veel spellingsfouten.

Daarnaast kan hij of zij moeite hebben met rekenen of met het bepalen van richting.

Ook bij aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit, leerachterstand en hyperactiviteit is het mogelijk dat dyslexie een bijkomend of zelfs het hoofdprobleem vormt.

Dyslexieonderzoeken kunnen plaatsvinden in onze praktijken op alle locaties. Vanuit Hersencentrum wordt er geen dyslexietraining gegeven na het onderzoek. Wel kan er behandeling plaatsvinden voor moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met dyslexie, zoals faalangst en stemmingsproblemen.

Wie gediagnosticeerd wordt met dyslexie komt in aanmerking voor een dyslexieverklaring.

dyslexie
contact hersencentrum