Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of de schriftbeeldvorming (spellen) (definitie van de Gezondheidsraad, 1995).

Dyscalculie is een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen. Het gaat hierbij om een leerstoornis die specifiek betrekking heeft op rekenen, terwijl de intelligentie normaal is.

Dyslexie en dyscalculie komen vaak samen voor. Zij kunnen ook samengaan met andere leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D. Hieronder staan veelvoorkomende klachten omschreven.

Dyslexie

• Laat begonnen met spreken;
• Moeite met de uitspraak van sommige woorden, met (leren) lezen, schrijven en spellen;
• Letters vaak omdraaien of woorden overslaan tijdens het lezen;
• Een onduidelijk handschrift en vaak spelfouten maken.

Dyscalculie

• Vaak gebruik maken van simpele procedures (blijft bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van te werken met clusters van getallen, zoals 5, 10, 100 et cetera);
• Veel fouten maken in een stapsgewijze aanpak;
• Problemen ervaren met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie;
• Geen associaties kunnen maken met eerder opgedane kennis;
• Getallen niet goed kunnen plaatsen of deze vaak omkeren.

Onderzoek naar deze stoornissen kan plaatsvinden op onze locaties in Amsterdam, Purmerend en Alkmaar. Belangrijk om te weten is dat deze onderzoeken bij Hersencentrum slechts kunnen worden gedaan bij kinderen tot een leeftijd van 12 jaar oud. Mocht je gediagnosticeerd worden, dan kom je in aanmerking voor een verklaring hiervan. Hersencentrum biedt echter geen behandeling voor deze diagnoses. Wel kan er behandeling plaatsvinden voor moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met deze stoornissen, zoals angst en stemmingsproblemen.

Meer informatie over aanmelding en behandeling bij Hersencentrum vind je op deze pagina.

dyslexie
dyscalculie
contact hersencentrum