Kortdurende generalistische ggz

Een behandeling binnen de kortdurende generalistische ggz is zoals de naam zegt kortdurend (circa 10 gesprekken). In de behandeling wordt gestructureerd gewerkt naar een concreet doel. Je wordt hierin aangemoedigd om zelf actief aan de slag te gaan. Cliënten die in aanmerking komen voor een gegeneraliseerd ggz-traject hebben over het algemeen een enkelvoudige klacht, zoals angst of somberheid, en zijn meestal nog niet vaker in behandeling geweest. Voorbeelden van behandelvormen die veel worden toegepast in de kortdurende generalistische ggz zijn CGT, ACT en oplossingsgerichte therapie, maar ook EMDR leent zich voor de generalistische ggz. In een kortdurend traject bieden wij vaak E-health aan. Meer informatie over ons behandelaanbod vind je hier.

Wij werken volgens de algemene zorgstandaarden. Deze zijn te vinden op ggzstandaarden.nl. Mocht je zelf nog informatie willen zoeken over psychologische diagnoses dan kun je eens een kijkje nemen op de website thuisarts.nl.

Soms is het helpend en plezierig om je naaste(n) te betrekken bij de behandeling. Hun inbreng kan helpend zijn bij de behandeling en ook daarna. Partners, ouders of vrienden kunnen bijvoorbeeld meekomen naar het intakegesprek, het adviesgesprek en ook één of meer keer bij een behandelsessie aansluiten. Je naasten kunnen je thuis ondersteunen, maar het kan ook zijn dat de mensen om je heen graag meer willen weten over jouw klachten, zodat zij je beter kunnen begrijpen. Wil je meer informatie over het betrekken van naasten, of ben je zelf een naaste van een cliënt? Klik dan hier.

Hersencentrum legt de lat hoog als het gaat om klantgerichtheid, transparantie, vernieuwing en continue verbetering. Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ is de officiële erkenning dat Hersencentrum net dat stapje extra zet voor goede zorg.

Niet alle behandelingen zijn passend binnen de kortdurende generalistische ggz. Wanneer in de intakefase blijkt dat een behandeling binnen de specialistische ggz geïndiceerd is, kan het traject in overleg worden omgezet naar een specialistisch ggz-traject. Wil je meer weten over welke indicaties er zijn voor een specialistisch traject? Klik dan hier.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een verwijzing van je huisarts nodig. Wil je meer weten over de aanmeldprocedure? Klik dan hier.

beeldmerk_keurmerk2024
contact hersencentrum