Psychodiagnostiek

Degelijk uitgevoerd psychodiagnostisch onderzoek en indicatiestelling is volgens ons essentieel voor het kunnen aanbieden van de juiste psychologische interventies, gericht op individuen.

Wij werken met veelal gedigitaliseerde test batterijen die vervolgens door specialisten worden uitgewerkt. Hierdoor ontstaat een zinnig beeld van de problematiek waarmee wij met u kunnen werken.

Enkele vragenlijsten die bij ons worden gebruikt zijn:

  • MMPI-A
  • MMPI-2
  • NEO-FFI
  • NEO-PI
  • SCID

Persoonlijkheidsonderzoeken volgens diverse methodieken kunnen bij ons worden uitgevoerd. Tevens hebben we specialisten voor diagnostiek van arbeidsgerelateerde klachten en diverse psychiatrische aandoeningen zoals depressie.

Voor meer informatie over deze onderzoeken, of het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0725201489 voor de praktijken in Amsterdam en Alkmaar, of e-mailen naar info@hersencentrum.nl

psychodiagnostiek
contact hersencentrum