Basis GGZ, Eerstelijns psychologische interventies

Basis GGZ is relatief kortdurende, gestructureerde therapie. Dit wordt ook vaak eerstelijns psychologie genoemd. De eerstelijnspsychologen hebben brede kennis op het gebied van psychische problemen. Op een praktische manier wordt ingegaan op de klachten die in het heden worden ondervonden. Er wordt gestreefd naar kortdurende behandelingen (tiental gesprekken).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Over langdurige psychotherapie bij Hersencentrum kunt u informatie vinden via psychotherapie.

Basis GGZ
contact hersencentrum