Psychodiagnostiek

Bij Hersencentrum kan er onderzoek worden gedaan ter ondersteuning van jouw behandeling. Zo kan een psycholoog met je onderzoeken hoe jouw klachten in elkaar zitten. Vaak is dit na de intakegesprekken voldoende duidelijk, maar soms wordt er uitgebreidere diagnostiek gedaan om hier meer inzicht in te krijgen. Dit draagt dan bij aan het bepalen van de richting van de behandeling. Samen met jou wordt er gekeken naar welk onderzoek er verder ingezet zal gaan worden, en welke onderzoeksvragen worden opgesteld. Vervolgens wordt aan de hand daarvan het onderzoek ingepland.

Dit kan bestaan uit neuropsychologisch onderzoek, waarbij er gekeken wordt naar je cognitief functioneren. Hiermee kan een sterkte/zwakte profiel worden opgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie, of aandacht en planningsvaardigheden. Onze neuropsychologische tests worden alleen afgenomen in Alkmaar, Amsterdam en Purmerend. Het kan zijn dat je vanaf een andere locatie naar één van deze locaties moet voor dit onderdeel van de diagnostiek.

Daarnaast kan psychologisch onderzoek zich richten op de persoonlijkheidsontwikkeling, het sociaal-emotioneel functioneren en kunnen er vragenlijsten of interviews worden ingezet om de klachten goed in kaart te brengen.

Nadat de diagnostiek is afgerond wordt er een behandelplan geschreven en worden de resultaten en conclusies met je besproken.

Wij bieden diagnostiek gericht op:

AD(H)D
Autismespectrumstoornis (ASS)
Persoonlijkheid
Stemming
Angst
• Intelligentie (sterkte/zwakte profiel)
Dyslexie (tot 12 jaar)

Wanneer je geen behandelvraag hebt, wordt diagnostiek niet vergoed door de verzekeraar. Wij bieden enkele mogelijkheden tot het uitvoeren van diagnostiek op eigen kosten. Omdat dit maatwerk is, wordt dit altijd gedaan in overleg. Hieronder kan bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek vallen.

Wij kunnen geen diagnostiek uitvoeren gericht op arbeids(on)geschiktheid en kunnen geen verklaringen uitgeven om te gebruiken in een rechtszaak of bij het UWV.

Ook kunnen wij geen diagnostiek uitvoeren gericht op klachten met een mogelijk medische achtergrond, zoals ernstige geheugenproblematiek, dementie, niet-aangeboren hersenletsel en nemen wij geen medische scans af (zoals MRI, EEG).

psychodiagnostiek
contact hersencentrum