Psychiatrie

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht bij een psychiater uit ons netwerk. Hiervoor hebt u een indicatie nodig van een specialist of een van onze psychologen. Op deze pagina vindt u specifieke specialismen binnen het team van Hersencentrum.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Een kinder- & jeugdpsychiater kan worden ingeschakeld wanneer klachten niet door een psycholoog alleen kunnen worden behandeld. De psychiater kan een therapie ondersteunen met medicatie. Er kan ook in overleg worden besloten om uw kind door te verwijzen naar een andere instelling.

Volwassenenpsychiatrie

In sommige gevallen is het nuttig om medicatie te gebruiken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van een behandeling.
Hebt u vragen over de noodzaak van medicatie die u al langere tijd gebruikt, of vraagt u zich af of de dosering van uw medicatie nog wel past bij uw huidige klachten?
Hiervoor kunt u terecht bij een psychiater uit ons netwerk. Binnen Hersencentrum is er op dit moment geen psychiater werkzaam. In sommige behandelingen kan het voorkomen dat het advies is dat de cliënt een afspraak maakt bij een psychiater uit ons netwerk voor een combinatie behandeling. Onze psychologen kijken dan samen met de psychiater naar een geschikt behandelplan voor u.

ADHD en ADD

Wanneer een kind moeilijk stil kan zitten wanneer dat van hem of haar wordt gevraagd, en veel moeite heeft om zijn of haar aandacht ergens bij te houden, dan kan er sprake zijn van ADHD of ADD.

AANDACHT
ADHD
ADHD (nog meer…)

Dyslexie

Een kind met dyslexie heeft overmatig veel moeite met het lezen of schrijven. Hierdoor heeft hij of zij te weinig tijd om taken af te ronden, terwijl hij of zij het eigenlijk best goed begrijpt.

DYSLEXIEONDERZOEK

Pesten

Een kind zich erg rot voelen wanneer hij of zij gepest wordt, maar ook wanneer hij/zij zelf pest. Soms kan het helpen om er met iemand over te praten. En het kan ook fijn zijn om andere kinderen te ontmoeten die hetzelfde meemaken. Samen met lotgenoten kunnen kinderen leren om voor zichzelf op te komen.

Angstklachten

Een kind dat zich veel vaker angstig voelt dan andere kinderen, voelt zich vaak niet begrepen. Doordat hij of zij veel piekert kan dat ook tot slaapproblemen leiden.

Gedragsstoornis

Een kind met een gedragsstoornis wordt soms zo boos dat hij/zij zichzelf niet meer in de hand heeft. Achteraf voelt hij/zij zich daar vaak verdrietig over.

Posttraumatische stress

Als er iets heel naars is gebeurd in het leven van een kind, kan het zijn dat hij/zij daar steeds aan moet denken of er nachtmerries over heeft.

Autisme

Een kind met autisme heeft moeite om andere mensen te begrijpen, waardoor hij/zij moeilijk contact aangaat met anderen.

AUTISME

Hechtingsstoornis

Bij een kind dat moeite heeft om andere mensen te vertrouwen, en zich daardoor vaak niet helemaal veilig voelt, kan sprake zijn van een hechtingsstoornis.

PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK

Somberheid of depressie

Als u of uw kind het helemaal niet meer ziet zitten, en eigenlijk zelf ook niet weet waar dat door komt, kan er sprake zijn van depressiviteit of stemmingsklachten.

DEPRESSIE/STEMMINGSKLACHTEN

psychiatrie
contact hersencentrum