Dyslexie

© Marion Stobbe, Hersencentrum 2008

Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of de schriftbeeldvorming (spellen). (Definitie van de Gezondheidsraad, 1995).

Dyslexie wordt onder meer gekenmerkt door de volgende zaken.

  • Relatief laat begonnen met spreken:
  • Moeite met uitspraak van sommige woorden, (leren) lezen, schrijven en spellen.
  • Er worden letters omgedraaid of woordjes overgeslagen tijdens het lezen.
  • Het handschrift is onduidelijk en er worden veel spellingsfouten gemaakt.

Daarnaast kan er sprake zijn van moeite met rekenen of problemen bij het bepalen van richting.
Ook bij aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit, leerachterstand en hyperactiviteit is het mogelijk dat dyslexie een bijkomend of zelfs het hoofdprobleem vormt.

Dyslexie onderzoeken kunnen plaatsvinden in onze praktijken op alle locaties. Vanuit Hersencentrum wordt er geen dyslexietraining gegeven na het onderzoek. Wel kan er behandeling plaatsvinden voor moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met dyslexie, zoals faalangst en stemmingsproblemen.

In het geval dat u wordt gediagnosticeerd met dyslexie komt u in aanmerking voor een dyslexieverklaring.

Lees verder over aandacht
Lees verder over ADHD
Lees verder over dyscalculie
Lees verder over intelligentie onderzoek