Dyslexie

© Marion Stobbe, Hersencentrum 2008

Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of de schriftbeeldvorming (spellen). (Definitie van de Gezondheidsraad, 1995).

Dyslexie wordt onder meer gekenmerkt door de volgende zaken.

  • Relatief laat begonnen met spreken:
  • Moeite met uitspraak van sommige woorden, (leren) lezen, schrijven en spellen.
  • Er worden letters omgedraaid of woordjes overgeslagen tijdens het lezen.
  • Het handschrift is onduidelijk en er worden veel spellingsfouten gemaakt.

Daarnaast kan er sprake zijn van moeite met rekenen of problemen bij het bepalen van richting.
Ook bij aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit, leerachterstand en hyperactiviteit is het mogelijk dat dyslexie een bijkomend of zelfs het hoofdprobleem vormt.

Dyslexie onderzoeken kunnen plaatsvinden in onze praktijken in Alkmaar en Amsterdam.
In het geval dat u wordt gediagnosticeerd met dyslexie komt u in aanmerking voor een dyslexieverklaring.

Lees verder over aandacht
Lees verder over ADHD
Lees verder over dyscalculie
Lees verder over intelligentie onderzoek