Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek kan door Hersencentrum worden uitgevoerd bij kinderen en volwassenen.

We beschikken over tests waarmee we het intelligentiequotiënt (IQ) van zowel verbale als non-verbale onderdelen adequaat in beeld kunnen brengen.

Enkele intelligentietests in onze test-o-theek:

  • GIT-II
  • WAIS IV
  • Raven
  • WISC V
  • SON-R 5,5-17
  • WAIS III Engelstalig (VS)

Locaties
Intelligentieonderzoeken kunnen worden uitgevoerd in onze praktijken in Alkmaar, Amsterdam en Purmerend. Mocht u bij één van onze andere locaties in behandeling komen, dan zal het onderzoek op één van de bovenstaande locaties uitgevoerd worden.

Hersencentrum voert diagnostiek uit ter ondersteuning van uw behandeling. Het afnemen van alléén een intelligentietest, zonder dat dit bijdraagt aan de behandeling, wordt bij Hersencentrum niet vergoed.

intelligentie onderzoek
contact hersencentrum