Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek kan door Hersencentrum worden uitgevoerd bij kinderen en volwassenen.

We beschikken over tests waarmee we het intelligentiequotiënt (IQ) van zowel verbale als non-verbale onderdelen adequaat in beeld kunnen brengen.

Enkele intelligentietests in onze test-o-theek:

  • GIT-II
  • WAIS IV
  • Raven
  • WAIS III
  • WISC III
  • SON-R 5,5-17
  • WAIS III Engelstalig (VS)

Locaties
Intelligentieonderzoeken kunnen worden uitgevoerd in onze praktijken op alle locaties.

contact hersencentrum
intelligentie onderzoek