Dyscalculie

© Evelien Suiker, Hersencentrum 2010

Dyscalculie

Dyscalculie is een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen. Het gaat hierbij om een leerstoornis die specifiek betrekking heeft op rekenen, terwijl de intelligentie normaal is.

Dyscalculie wordt onder meer gekenmerkt door de volgende zaken:

  • Het gebruik van simpele procedures (blijft bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van te werken met clusters van getallen; 5, 10, 100 etc.)
  • Het maken van veel fouten in een stapsgewijze aanpak
  • Het hebben van problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie
  • Geen associaties kunnen maken met eerder opgedane kennis
  • Het hebben van problemen met de plaats van getallen
  • Het maken van veelvuldig omkeringen van getallen

Vaak gaat dyscalculie gepaard met andere leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie en ADHD. Naast het gebruik van tests kan qEEG als aanvullende diagnostiek worden ingezet.

Dyscalculie onderzoeken kunnen plaatsvinden in onze praktijken op alle locaties. Vanuit Hersencentrum wordt er geen dyscalculietraining gegeven na het onderzoek. Wel kan er behandeling plaatsvinden voor moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met dyscalculie, zoals faalangst en stemmingsproblemen.

In het geval dat u wordt gediagnosticeerd met dyscalculie komt u in aanmerking voor een dyscalculieverklaring.

Lees verder over dyslexie
Lees verder over ADHD
Lees verder over aandacht
Lees verder over intelligentie onderzoek
Lees verder over qEEG