Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Iedereen kan in zijn of haar leven een bedreigende of ontwrichtende gebeurtenis meemaken. Bijvoorbeeld een ongeluk, geweld, misbruik of mishandeling, en soms heeft iemand een ramp of oorlog van dichtbij meegemaakt. Zo’n heftige gebeurtenis of trauma kan leiden tot psychische klachten. Hieronder staan enkele voorbeelden van klachten die kunnen voorkomen na traumatische ervaringen:

 Nachtmerries over de gebeurtenis
­ Gespannen of angstig gevoel
­ Herbelevingen of veel terugdenken aan de gebeurtenis
­ Moeite met concentreren
­ Prikkelbare stemming
­ Vermijden van situaties die je aan de gebeurtenis herinneren

Een posttraumatische stressstoornis kan ontstaan na het meemaken van één nare gebeurtenis, maar ook wanneer iemand langdurig te maken heeft gehad met traumatische ervaringen. Wanneer iemand meermalen aan schokkende ervaringen is blootgesteld, kunnen de klachten anders, of ernstiger van aard zijn. Dit heet dan een complexe posttraumatische stressstoornis.

In een behandeling bij Hersencentrum wordt vaak gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie en/of EMDR. Er kan ook gebruik worden gemaakt van andere behandelvormen, zoals psychodynamische psychotherapie, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van complexere problematiek.

Meer informatie over aanmelding en behandeling bij Hersencentrum vind je op deze pagina.

contact hersencentrum