Brief Wethouder Purmerend

 In Geen categorie

Geachte leden van de raad,
Op 11 mei 2017 bent u per raadsbrief (kenmerk 1373094) geïnformeerd over het
faillissement van zorgroep Ars Curae. Deze instelling was werkzaam in de jeugd geestelijke
gezondheidszorg en had 77 kinderen uit Purmerend in zorg.

BRIEF WETHOUDER TIJMSTRA AAN GEMEENTERAAD