Brief Wethouder Purmerend

Geachte leden van de raad, Op 11 mei 2017 bent u per raadsbrief (kenmerk 1373094) geïnformeerd over het faillissement van zorgroep Ars Curae. Deze instelling was werkzaam in de jeugd geestelijke [...]