Marion Stobbe-MeijersGZ-Psycholoog, Praktijkopleider

    Marion Stobbe werkt sinds 2006 bij Hersencentrum. Ze is GZ-psycholoog en tevens praktijkopleider.

    Haar werkzaam leven voordien was buiten de geestelijke gezondheidszorg. Na de postacademische opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heeft Marion met verschillende cursussen haar vakbekwaamheid verder uitgebreid. Zij is opgeleid voor de behandeling van volwassenen.

    In haar hoedanigheid van werkbegeleider heeft zij via de collega’s die in opleiding zijn voor GZ-psycholoog ook ervaring met kinderen en hun ouders. Marion is een ervaren behandelaar die verschillende behandelmethoden toepast, vanuit verschillende theoretische modellen.

    BIG-nummer: 59914110525