Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of de schriftbeeldvorming (spellen) (definitie van de Gezondheidsraad, 1995). Dyslexie kan ook samengaan met andere leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D. Hieronder staan veelvoorkomende klachten omschreven.

Dyslexie

• Laat begonnen met spreken;
• Moeite met de uitspraak van sommige woorden, met (leren) lezen, schrijven en spellen;
• Letters vaak omdraaien of woorden overslaan tijdens het lezen;
• Een onduidelijk handschrift en vaak spelfouten maken.

Onderzoek naar deze stoornis kan plaatsvinden op onze locaties in Amsterdam, Purmerend en Alkmaar. Belangrijk om te weten is dat deze onderzoeken bij Hersencentrum slechts kunnen worden gedaan bij kinderen tot een leeftijd van 12 jaar oud. Mocht je gediagnosticeerd worden, dan kom je in aanmerking voor een verklaring hiervan. Hersencentrum biedt echter geen behandeling voor deze diagnose. Wel kan er behandeling plaatsvinden voor moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met deze stoornis, zoals angst en stemmingsproblemen.

Meer informatie over aanmelding en behandeling bij Hersencentrum vind je op deze pagina.

dyslexie
contact hersencentrum