Depressie en stemming

Verdriet en somberheid zijn een normale reactie op nare gebeurtenissen. Wanneer er sprake is van een sombere stemming die langer aanhoudt en/of er sprake is van verlies van plezier bij of belangstelling voor andere mensen of bezigheden, kan er sprake zijn van een depressieve stoornis. Je voelt je dan bijvoorbeeld bijna iedere dag somber en dit gaat maar niet over. Dit kan van grote invloed zijn op jouw functioneren en het steeds moeilijker maken om je gewone leven te leiden.

Een depressie kan op verschillende manieren ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld in de aanleg gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van depressieve klachten en dan zullen deze zich bij tegenslag en spanningen eerder voordoen dan bij sommige andere mensen.

Hieronder worden veel voorkomende klachten genoemd die voorkomen bij een depressie:

• Somber gevoel voor het grootste deel van de dag;
• Bijna nergens meer zin in hebben;
• Je heel schuldig of waardeloos voelen;
• Een korter lontje hebben dan je gewend bent;
• Je niet goed kunnen concentreren;
• Een verandering in je eetpatroon;
• Vermoeidheid;
• Gedachten hebben over de dood.

Bij Hersencentrum kunnen deze klachten worden behandeld. Een dergelijke behandeling kan – afhankelijk van de ernst van de klachten – zowel bestaan uit enkele gesprekken, als uit een langduriger traject. Er bestaan verschillende therapievormen, zoals psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en verschillende vormen van psychotherapie. Soms kan medicatie naast de psychologische behandeling gewenst zijn. In die gevallen is er een mogelijkheid voor begeleiding door onze psychiater.

Meer informatie over aanmelding en behandeling bij Hersencentrum vind je op deze pagina.

depressie
contact hersencentrum