Psychotherapie

Psychotherapeuten zijn psychologen of psychiaters die verder zijn gespecialiseerd in gesprekstechnieken. De verzamelnaam voor deze gesprekstherapieën is psychotherapie.

We bieden verschillende vormen van bewezen effectieve vormen van psychotherapie zowel gericht op de klachten als meer gericht op onderliggende persoonlijkheidskenmerken. In de intake onderzoeken we wat het beste past bij uw klachten en wensen.

Cognitieve gedragstherapie is een gestructureerde en klachtgerichte vorm van therapie waarin u gedachten, gevoelens en gedrag onderzoekt en bijstelt. Dit is onder meer helpend bij depressieve en angstklachten.

Schematherapie is meer gericht op het onderzoeken van terugkerende patronen die dergelijke klachten onderhouden. Door daar meer zicht op te krijgen en te oefenen met nieuw gedrag ontstaat er meer keuzevrijheid. Schematherapie is een vorm van therapie die gericht is op de persoonlijkheid.

Psychodynamische psychotherapie is ook gericht op de persoonlijkheid.

Angst en afweer van gevoelens en problemen in relaties worden onderzocht in de context van de relatie met de psychotherapeut. Een variant van psychodynamische psychotherapie is affectfobietherapie. De focus ligt daarin vooral op meer in contact komen met uw werkelijke wensen en gevoelens waardoor u beter gaat functioneren.

Daarnaast worden partner relatietherapie en gezinstherapie geboden.

Psychotherapie Amsterdam
Psychotherapie Alkmaar

Niet alleen psychotherapeuten mogen gesprekstherapie geven in Nederland. Meestal wordt er een opdeling gemaakt in kortdurende psychologische interventies en langer durende psychologische interventies. De kortdurende therapie duurt in het algemeen maximaal twaalf sessies, terwijl voor langer durende therapie soms wel jaren worden uitgetrokken.

De langer durende therapie wordt door de psychotherapeut gegeven. Kortdurende therapie wordt gegeven door de Eerstelijns psycholoog/GZ psycholoog. Voor beide vormen van psychotherapie is een verwijzing van de huisarts of andere specialist nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Bij diverse aandoeningen wordt een combinatie van medicatie en gesprekstherapie aanbevolen (bijvoorbeeld bij depressie). Voor doorverwijzing naar psychotherapie in Amsterdam of psychotherapie in Alkmaar raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Psychotherapie
contact hersencentrum