EEG-Neurofeedback

Wat is EEG-neurofeedback?

EEG-neurofeedback of EEG biofeedback is voor een aantal aandoeningen een bewezen techniek om hersenactiviteit te veranderen.

Ondanks dat het college voor zorgverzekeringen (CVZ) expliciet heeft gesteld dat neurofeedback werkzaam is bij adhd en epilepsie wordt neurofeedback sinds 2010 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit lijkt mede het gevolg van onduidelijke informatie die door therapeuten wordt verschaft over de aard van de therapie en de aandoeningen die ermee kunnen worden behandeld.

Hersencentrum Neurofeedbacktraining

Voordat neurofeedbacktraining begint is uitgebreide diagnostiek essentieel. De eerste afspraak bestaat altijd uit een intake waarin de klachten worden besproken. Tevens wordt standaard een neuropsychologische screening gedaan (kort NPO) en een (q)EEG onderzoek. Na de diagnostische fase wordt een individueel trainingsprogramma gemaakt met als doel om ‘klachten te verminderen en krachten te benutten’. Neurofeedbacktrainingen duren tot een uur per keer.

Achtergrondinformatie

Hersencentrum was de eerste praktijk in Amsterdam waar EEG-neurofeedback werd gegeven. Dit in navolging van enkele pioniers die elders reeds waren begonnen met de toepassing ervan. EEG-neurofeedback is één van de vormen van neurofeedback. Voorbeelden van andere vormen die worden gebruikt zijn fMRI-neurofeedback en MEG-neurofeedback. Omdat fMRI en MEG-Neurofeedback vrijwel niet worden toegepast noemen we EEG-neurofeedback in de praktijk meestal ‘neurofeedback’. In het onderstaande stukje bedoelen we met neurofeedback dan ook EEG-neurofeedback.

De techniek is voornamelijk ontwikkeld in de voormalige Sowjetunie en de Verenigde Staten. De meest waarschijnlijke reden voor de vroege ontwikkeling in de Sowjetunie was dat daar aan kinderen met aandoeningen als adhd geen medicatie mag worden voorgeschreven. Voor behandeling van psychiatrische aandoeningen bij kinderen moest daarom actiever dan elders worden gezocht naar alternatieve hersentherapie (neurotherapie).

In de loop der jaren hebben wij veel ervaring kunnen opdoen met neurofeedback bij diverse aandoeningen. Bij sommige aandoeningen, zoals adhd, add is neurofeedback onomstreden bewezen (gedeeltelijk) effectief. Voor andere aandoeningen blijkt de werking minder duidelijk of zelfs in het geheel niet effectief, op basis van wetenschappelijke literatuur en onze eigen ervaringen in Hersencentrum.

Hoe werkt neurofeedback?
Door elektroden op de schedel te plaatsen meten we het EEG (elektro-encefalogram). Een EEG geeft de elektrische activiteit weer die door onze hersenen geproduceerd wordt. Diverse hersengebieden produceren een eigen ‘ritme’ van activiteit en verschillende ritmes worden geassocieerd met een bepaalde mentale toestand. De door de elektroden geregistreerde gegevens worden via een computer gepresenteerd (visueel en/of auditief) aan de therapeut en cliënt. De presentatie aan de therapeut is het EEG terwijl de cliënt de terugkoppeling krijgt door middel van een computerspel, film of muziek. De hersenen ‘spelen’ het computerspel of bepalen de kwaliteit van de film door de gewenste hersenactiviteit te produceren. Langdurig en goed trainen kan de hersenen blijvend in een betere conditie brengen.

Wanneer wordt Neurofeedback aangeraden?
Ondanks alle positieve berichten die via de media worden verspreid is het belangrijk te vermelden dat neurofeedback geen wondermiddel is. Op basis van diverse gepubliceerde onderzoeken, alsmede onze klinische ervaring kan worden gesteld dat neurofeedback een geschikte methode is voor het verminderen van klachten bij ad(h)d. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook voor overige aandoeningen zoals bijvoorbeeld dyslexie, ocd en slaapstoornissen mogelijkheden zijn voor interventie met behulp van neurofeedback. In alle gevallen echter blijkt individuele diagnostiek de beste voorspeller voor mogelijkheden met deze techniek en is succes niet gegarandeerd. Voor vragen over specifieke klachten kunt u contact opnemen.

Op dit moment lopen er vele onderzoeken naar neurofeedback bij diverse aandoeningen en bij klachtenvrije mensen die hun prestaties willen verbeteren. Ook onze praktijk is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek zowel in Nederland (Vrije Universiteit Amsterdam) als in het buitenland.

Zijn er risico’s aan neurofeedback verbonden?
Er zijn geen bekende lange termijn risico’s verbonden aan neurofeedback wanneer dit onder professionele begeleiding plaatsvindt. Echter, voor iedere behandeling waarbij veranderingen plaatsvinden geldt dat dit zowel positieve of negatieve effecten kan hebben. Aan ons gerapporteerde tijdelijke bij-effecten zijn lichte hoofdpijn, veranderde slaapbeleving en milde vermoeidheid vlak na een training. We raden u dan ook aan hiermee rekening te houden wanneer u wilt starten met deze trainingen.

Locaties: Neurofeedback Alkmaar en Neurofeedback Amsterdam

Lees verder over:
Aandacht
ADHD
EEG
Neurofeedback onderzoek

neurofeedback
contact hersencentrum