E-Mental Health

De psychologische behandelingen E-Mental Health vinden geheel plaats via internet. Wij maken hiervoor gebruik van het Telepsy-platform.

Wat is E-Mental health?

Het kan zijn dat u naast gesprekken met uw therapeut thuis verder aan de slag wil met uw herstel. In dat geval kan E-Mental health (of kortgezegd E-health) voor u een behandelmogelijkheid zijn. Hiermee kunt u zelf bepalen op welke plek en tijd u werkt aan uw herstel.

Uw internetbehandeling volgt u in een beveiligde en persoonlijk online platform. Om het online behandelplatform te gebruiken hebt u het volgende nodig:

  • Een computer, tablet of smartphone
  • Een internetverbinding
  • Een e-mail adres
  • Een wachtwoord

Wij maken gebruik van het Telepsy platform. Hebt u nog geen wachtwoord voor ons online behandelplatform? Vraag dan een wachtwoord aan uw behandelaar.

Voor welke klachten kan E-health worden ingezet?

Over de meest voorkomende stoornissen en klachten zijn hoogwaardige videomaterialen en makkelijk leesbare teksten ontwikkeld. In onze video’s leggen zorgprofessionals uit wat de stoornis inhoudt, wat de verschijnselen zijn, en welke behandelmethoden er bestaan. Experts binnen de verschillende therapievormen geven uitleg over wat de betreffende behandelmethode inhoudt. Voor het ontwikkelen van tekstmateriaal is er samengewerkt met verschillende bekende uitgevers. Met behulp van de psycho-educatie binnen het platform kunt u in uw vertrouwde omgeving informatie inwinnen, die u helpt bij het begrijpen van uw klachten en de manier waarop deze kunnen worden verholpen. Daarnaast zijn er een aantal oefeningen en dagboeken beschikbaar die u helpen anders leren omgaan met uw klachten. Het gaat hier om oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy, oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie. Om de toegankelijkheid van de oefeningen te vergroten wordt er gebruikgemaakt van video- of geluidsfragmenten.

Wat is de eerste stap die ik kan zetten?

Om je aan te melden heb je een verwijzing van je huisarts nodig. Je huisarts kan je vervolgens aanmelden bij Hersencentrum voor de Basis GGZ of je kunt dit zelf doen. Na aanmelding volgt een intakegesprek om na te gaan wat er aan de hand is. Op basis daarvan stellen we samen een behandelplan op en spreek je af hoe lang de behandeling zal duren. Daarna start je behandeling.

Wat kan ik verwachten tijdens een intakegesprek?

Het eerste gesprek bij Hersencentrum is een intakegesprek. In het intakegesprek bespreek je met je behandelaar wat je met je behandeling wil bereiken. In dit gesprek proberen jullie samen in kaart te brengen wat er precies aan de hand is en wat je klachten zijn. Ook wordt gekeken of er andere vormen van hulp nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek bij de huisarts.
Afhankelijk van de ernst van je klachten, je mogelijkheden en die van je netwerk, bekijken we samen wat voor jou de beste behandeling is. In overleg bepaal je wat nodig is en wat haalbaar is. Zo kom je tot een plan waar de behandelgesprekken zich op zullen richten. Ook wordt er een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken.

Het intakegesprek duurt ongeveer 60, en soms 90 minuten. Soms is er een aanvullende afspraak nodig om erachter te komen bij welke behandeling je het meeste baat hebt. Er vindt op vaste tijden een evaluatie plaats. Dan bekijk je of je doelen zijn behaald. Ook overleggen jij en je behandelaar of je zelfstandig verder gaat of langer gesprekken nodig hebt. Bij een kortdurende behandeling is de evaluatie na ongeveer vijf gesprekken en bij de behandeling voor ondersteuning en herstel vindt dit jaarlijks plaats. Het kan zijn dat na deze behandeling blijkt dat er behoefte is aan verder hulp. Het kan dan zijn dat uw klachten beter te verhelpen zijn in de specialistische GGZ. Uw behandelaar zal dit dan met u bespreken en er zal een verwijzing aan de huisarts gevraagd worden naar de specialistische GGZ. In de meeste gevallen kunt u dan wel bij de zelfde behandelaar blijven.

E-mental health
contact hersencentrum