E-Mental Health

E-Mental health zijn psychologische behandelingen die plaatsvinden via het internet. Wij maken gebruik van het Telepsy platform voor deze behandelingen.

Psycho-educatie

Van de meest voorkomende stoornissen en klachten zijn hoogwaardige videomaterialen en makkelijk leesbare teksten ontwikkeld. In de video’s worden zorgprofessionals geïnterviewd. Zij gaan in op vragen zoals “wat houdt de stoornis in, wat zijn de verschijnselen en welke behandelmethoden zijn er”. Experts binnen de verschillende therapievormen geven uitleg over wat de betreffende behandelmethode inhoudt. Bij de ontwikkeling van de teksten is samengewerkt met verschillende bekende uitgevers. Met behulp van de psycho-educatie binnen het platform kunnen cliënten in hun vertrouwde omgeving informatie inwinnen, die hen helpt bij het begrijpen van hun klachten en de manier waarop deze kunnen worden verholpen.

Oefeningen

De inzet van oefeningen vormt een belangrijk onderdeel binnen de meeste behandeltrajecten. Van de belangrijkste therapiescholen zijn de meest gangbare oefeningen beschikbaar. Het gaat hier om oefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy, Oplossingsgerichte Therapie en Positieve Psychologie. Er wordt gebruik gemaakt van videoof geluidsfragmenten om de toegankelijkheid voor cliënten te vergroten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

E-mental health
contact hersencentrum