E-Mental Health

De psychologische behandelingen E-Mental Health vinden geheel plaats via internet. Wij maken hiervoor gebruik van het Telepsy-platform.

Psycho-educatie

Over de meest voorkomende stoornissen en klachten zijn hoogwaardige videomaterialen en makkelijk leesbare teksten ontwikkeld. In de video’s leggen zorgprofessionals uit wat de stoornis inhoudt, wat de verschijnselen zijn, en welke behandelmethoden er bestaan. Experts binnen de verschillende therapievormen geven uitleg over wat de betreffende behandelmethode inhoudt. Voor het ontwikkelen van tekstmateriaal is er samengewerkt met verschillende bekende uitgevers. Met behulp van de psycho-educatie binnen het platform kunt u in uw vertrouwde omgeving informatie inwinnen, die u helpt bij het begrijpen van uw klachten en de manier waarop deze kunnen worden verholpen.

Oefeningen

Oefeningen vormen een belangrijk onderdeel binnen de meeste behandeltrajecten. Van de belangrijkste therapiescholen zijn in onze digitale leeromgeving de meest gangbare oefeningen beschikbaar. Het gaat hier om oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy, oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie. Om de toegankelijkheid van de oefeningen te vergroten wordt er gebruikgemaakt van video- of geluidsfragmenten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

E-mental health
contact hersencentrum