Relatie- of gezinstherapie

Wanneer je psychische klachten hebt, heeft dat meestal ook invloed op mensen in je naaste omgeving. Jouw naasten leven met je mee en kunnen het soms ook moeilijk hebben met wat je meemaakt, maar zich ook afvragen hoe zij je kunnen steunen.

Jouw partner of familieleden kennen je vaak goed en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling. Denk hierbij aan het toevoegen van nuttige informatie, of aan het leveren van praktische en emotionele steun tijdens de behandeling. Jouw naaste kan ook behoefte hebben aan informatie over wat er bij je speelt, zodat er meer begrip mogelijk is. Daarnaast kunnen jouw klachten effect hebben op jullie relatie. Samen kunnen we kijken hoe wij jullie daar het beste in kunnen begeleiden.

Bij de behandeling van kinderen streven wij ernaar om de ouders en/of andere gezinsleden zo goed mogelijk te betrekken bij de behandeling. Ook voor volwassenen kan het fijn, of nodig zijn om er een familielid of partner bij te betrekken.

Doorgaans wordt partnerrelatietherapie niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je kunt dit navragen bij je zorgverzekeraar. Voor de kosten kun je contact opnemen met onze administratie. Gezinstherapie voor kinderen wordt meestal wel vergoed.

relatietherapie
contact hersencentrum