Psychotherapie

Psychotherapeuten zijn psychologen of psychiaters die verder zijn gespecialiseerd in gesprekstechnieken. De verzamelnaam voor deze gesprekstherapieën is psychotherapie.

We bieden verschillende vormen van bewezen effectieve vormen van psychotherapie aan, zowel gericht op de klachten als meer gericht op onderliggende persoonlijkheidskenmerken. In de intake onderzoeken we wat het beste bij uw klachten en wensen past.

Cognitieve gedragstherapie is een gestructureerde en klachtgerichte vorm van therapie waarin u gedachten, gevoelens en gedrag onderzoekt en bijstelt. Dit is onder meer helpend bij depressieve klachten en angstklachten.

Een andere therapie die gericht is op de persoonlijkheid is psychodynamische psychotherapie. Daarbij worden angst en afweer van gevoelens en problemen in relaties onderzocht met behulp van de psychotherapeut. Een variant van psychodynamische psychotherapie is affectfobietherapie. De focus ligt daarin vooral op meer in contact komen met uw werkelijke wensen en gevoelens, waardoor u beter gaat functioneren.

Ook voor partnerrelatietherapie en gezinstherapie kunt u bij ons terecht.

De langer durende gesprekstherapie wordt door de psychotherapeut gegeven. Kortdurende therapie (maximaal twaalf sessies) wordt gegeven door de eerstelijnspsycholoog/gz-psycholoog. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts of andere specialist nodig.

Bij diverse aandoeningen wordt een combinatie van medicatie en gesprekstherapie aanbevolen (bijvoorbeeld bij depressie). Voor doorverwijzing naar psychotherapie in Amsterdam of psychotherapie in Alkmaar raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Psychotherapie
contact hersencentrum