EEG-neurofeedback

Wat is EEG-neurofeedback?

EEG-neurofeedback of EEG-biofeedback wordt in overleg met uw therapeut bij ons aangeboden bij ADHD klachten.

Neurofeedbackbehandeling wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij bieden neurofeedback in sommige gevallen aan bij ADHD omdat diverse meta studies de effectiviteit van neurofeedback bij ADHD onderschrijven.

Hersencentrum neurofeedbacktraining

Voordat neurofeedbacktraining begint is uitgebreide diagnostiek essentieel. De eerste afspraak bestaat uit een intake waarin de klachten worden besproken. Tevens wordt standaard een neuropsychologische screening gedaan (kort NPO) en een (q)EEG onderzoek. Neurofeedbacktrainingen duren 45 minuten per keer.

Achtergrondinformatie

EEG-neurofeedback is een vorm van neurofeedback. Voorbeelden van andere vormen zijn fMRI-neurofeedback en MEG-neurofeedback. Hoewel Hersencentrum op wetenschappelijke basis betrokken is bij deze vormen van neurofeedback, worden deze in de praktijk vrijwel niet toegepast. Op internet wordt met ‘neurofeedback’ daarom vrijwel altijd EEG-neurofeedback bedoeld, zo ook in onderstaande tekst.

De techniek is voornamelijk ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. De meest waarschijnlijke reden voor de vroege ontwikkeling in de Sovjet-Unie is dat daar aan kinderen met aandoeningen als ADHD geen medicatie mocht worden voorgeschreven. Voor behandeling van psychiatrische aandoeningen bij kinderen moest daarom actiever worden gezocht naar alternatieve hersentherapie (neurotherapie).

In de loop der jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met neurofeedback bij diverse aandoeningen. Bij sommige aandoeningen, zoals ADHD, ADD is neurofeedback onomstreden (gedeeltelijk) effectief. Voor andere aandoeningen blijkt geen werking of is de werking minder duidelijk, op basis van zowel wetenschappelijke literatuur als onze eigen ervaringen in Hersencentrum.

Hoe werkt neurofeedback?

Door elektroden op de schedel te plaatsen meten we het EEG (elektro-encefalogram). Een EEG geeft de elektrische activiteit van de hersenen weer. Diverse hersengebieden produceren een eigen ‘ritme’ van activiteit en verschillende ritmes worden geassocieerd met een bepaalde mentale toestand. De door de elektroden geregistreerde gegevens worden via een computer aan de therapeut en de cliënt gepresenteerd (visueel en/of auditief). De presentatie aan de therapeut is een EEG terwijl de cliënt de terugkoppeling krijgt door middel van een computerspel, film of muziek. De hersenen ‘spelen’ het computerspel of bepalen de kwaliteit van de film door de gewenste hersenactiviteit te produceren. Langdurig en goed trainen kan de hersenen blijvend in een betere conditie brengen.

Wanneer wordt neurofeedback aangeraden?

Neurofeedback is geen wondermiddel. Onze klinische ervaring leert dat neurofeedback een geschikte methode is voor het verminderen van klachten bij AD(H)D. Dit wordt ook in diverse wetenschappelijke artikelen bevestigd. Individuele diagnostiek blijkt echter altijd de beste voorspeller voor mogelijkheden met deze techniek. Succes is niet gegarandeerd. Neem voor vragen over specifieke klachten contact met ons op.

Op dit moment lopen er vele onderzoeken naar neurofeedback bij diverse aandoeningen en bij klachtenvrije mensen die hun prestaties willen verbeteren. Ook onze praktijk is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek zowel in Nederland (Vrije Universiteit Amsterdam) als in het buitenland. Kijk hiervoor ook op de pagina met Hersencentrum publicaties.

Zijn er risico’s aan neurofeedback verbonden?

Er zijn geen bekende langetermijnrisico’s verbonden aan neurofeedback wanneer dit onder professionele begeleiding plaatsvindt. Echter, iedere behandeling kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Aan ons gerapporteerde tijdelijke bij-effecten zijn lichte hoofdpijn, veranderde slaapbeleving en milde vermoeidheid vlak na een training. We raden u dan ook aan hier rekening mee te houden wanneer u wilt starten met deze trainingen.

Locaties

Behandelingen op basis van neurofeedback kunnen plaatsvinden in onze praktijken in Alkmaar, Amsterdam, Den Helder en Purmerend.

neurofeedback
contact hersencentrum