EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Wat is het?

EMDR is een therapie die gericht is op het verwerken van psychotrauma dat is ontstaan na het meemaken van één of meer heftige, schokkende gebeurtenis(sen).

Hoe werkt het?

Tijdens de behandeling word je gevraagd om terug te denken aan de gebeurtenis, om de beelden, gedachten en gevoelens terug te halen. Vervolgens word je gevraagd hier opnieuw aan te denken, terwijl je therapeut een afleidende stimulus presenteert. Dit kan de hand van je behandelaar zijn, die van links naar rechts beweegt, maar ook een geluid dat afwisselend links en rechts door een koptelefoon speelt. In de loop van de behandeling neemt de emotionele lading van de herinnering af en nemen de klachten af.

Voor wie?

EMDR wordt over het algemeen toegepast bij mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en hier klachten aan hebben overgehouden. EMDR is ook geschikt voor de behandeling van langdurig en complex trauma. Daarnaast kan EMDR een toevoeging zijn aan andere behandelingen. Het is ook mogelijk EMDR in te zetten bij anticipatie-angst (vrees voor en vermijding van angstige situaties in de toekomst) en een negatief zelfbeeld.

emdr
contact hersencentrum