Autismespectrumstoornis (ASS)

Autisme kan worden gezien als een verzamelnaam voor een set van gedragskenmerken. Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal duiden die gedragskenmerken op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. Ondanks de vele onderzoeken die zijn gedaan naar ASS, is nog veel onbekend over de betekenis ervan. Doordat autisme zich op verschillende manieren kan uiten, wordt autisme tegenwoordig gezien als een spectrumstoornis. Iedereen zit ergens op het spectrum, maar mensen met de diagnose ASS ervaren meer dan gemiddeld klachten op eerdergenoemde gebieden.

Enkele kenmerken die zich kunnen voordoen zijn:

•­ Problemen op sociaal gebied;
•­­ Verhoogde of verlaagde (sensorische) prikkelgevoeligheid;
­•­ Gerichtheid op details;
­•­ Moeite met onverwachte veranderingen;
­•­ Vergrote interesse voor een beperkt aantal onderwerpen;
­•­ Moeite met het bewaren van overzicht;
­•­ Eerlijk, loyaal;
•­­ Talent voor specialisatie;
•­­ Dingen letterlijk nemen;
­•­ Nauwkeurig, perfectionistisch;
­•­ Tragere informatieverwerking.

Bij Hersencentrum kan worden onderzocht of er sprake is van ASS. De behandeling van ASS kan variëren van enkele gesprekken waarin psycho-educatie over ASS wordt gegeven tot cognitieve gedragstherapie voor autisme. Bij psycho-educatie wordt uitleg en informatie over de aandoening gegeven en over manieren om er zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan. Dit geldt zowel voor de cliënt met ASS zelf als voor zijn/haar naasten (familie, partners, etc.).

Meer informatie over aanmelding en behandeling bij Hersencentrum vind je op deze pagina.

contact hersencentrum