Froukje den HouterNeuropsycholoog

    Froukje

    Froukje is in 2014 afgestudeerd als neuropsycholoog aan de VU in Amsterdam.

    Sinds 2016 is ze bij Hersencentrum in opleiding tot GZ-psycholoog, specialisatie kinder & jeugd. Op het moment dat een kind of jongere wordt aangemeld, vindt ze het belangrijk om naar het geheel te kijken. Froukje werkt graag samen met zowel het kind als de ouders en heeft affiniteit met ouder-, kind- en systeeminteracties. Behandelingen bestaan uit CGT, speltherapie, spelobservaties, ouderbegeleiding, systeemgesprekken, MBT, persoonsgerichte therapie en EMDR.
    Naast kinderen, jongeren en hun ouders, ziet ze ook (jong)volwassenen.