Froukje den HouterGZ-psycholoog

    Froukje

    Froukje is in 2014 afgestudeerd als neuropsycholoog aan de VU in Amsterdam en is sinds 2016 verbonden aan Hersencentrum. In 2018 heeft ze haar GZ-opleiding kinder & jeugd afgerond.

    Op het moment dat een kind of jongere wordt aangemeld, vindt ze het belangrijk om naar het geheel te kijken. Froukje werkt graag samen met zowel het kind als de ouders en heeft affiniteit met ouder-, kind- en systeeminteracties. Behandelingen bestaan uit CGT, speltherapie, spelobservaties, ouderbegeleiding, systeemgesprekken, MBT, persoonsgerichte therapie en EMDR.

    Naast kinderen, jongeren en hun ouders, ziet ze ook (jong)volwassenen.

    BIG-nummer: 79924034625