Froukje den HouterGZ-psycholoog, Psychotherapeut i.o.

    Froukje is in 2014 afgestudeerd als neuropsycholoog aan de VU in Amsterdam en is sinds 2016 verbonden aan Hersencentrum. In 2018 heeft ze haar GZ-opleiding kind & jeugd afgerond. Momenteel is ze in opleiding tot psychotherapeut en werkt ze vooral met (jong)volwassenen.

    Wat Froukje belangrijk vindt is verbinding maken met elkaar, een vertrouwensband opbouwen. Je klachten echt goed willen begrijpen. Samen onderzoeken wat er speelt, waar het vandaan komt en hoe we, soms hardnekkige, patronen kunnen veranderen. Dit alles met als doel dat klachten verminderen of dat je ze leert beter hanteren.

    BIG-nummer: 79924034625