Ellen DekkerGZ-Psycholoog

    Ellen werkt sinds 2017 bij Hersencentrum. Zij is een ervaren GZ-psycholoog voor jeugdigen en volwassenen.

    Ik werk sinds 2005 met veel plezier in de hulpverlening. Tijdens mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening ben ik gestart met werken op groepen met kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Hierna heb ik mijn master Orthopedagogiek behaald en ben ik meer ambulant gaan werken. In 2015 heb ik mijn opleiding tot GZ-psycholoog kind en jeugd afgerond. Inmiddels werk ik alweer een aantal jaar met veel plezier bij Hersencentrum en zie ik zowel kinderen en jongeren als volwassenen.

    In mijn werk maak ik gebruik van een combinatie van verschillende technieken en behandelvormen (o.a. CGT, EMDR, oplossingsgericht, inzichtgevend). Ik probeer samen met cliënten uit te zoeken wat maakt dat iemand bepaalde klachten ervaart. Hoe lukt het om dit te snappen? Vervolgens probeer ik samen uit te zoeken of verandering nodig is. En wat zijn dan de sterke kanten om dit te bereiken? Of gaat het meer over het leren accepteren van bepaalde zaken? Bij behandelingen van kinderen en jongeren vind ik het belangrijk om ouders hierin te betrekken en zoveel mogelijk systemisch te werken.

    BIG-nummer: 9919643125