Psychomotorische therapie (PMT)

Sinds kort is PMT in het aanbod van Hersencentrum opgenomen. PMT betekent psychomotorische therapie. Dit is een lichaamsgerichte therapie waarbij we uitgaan van signalen in het lichaam, zoals stokkende adem, spierspanning die groter of kleiner wordt, neiging tot wiebelen met de voet en noem maar op. We gaan onderzoeken in welke situaties die signalen voorkomen en wat ze eventueel betekenen.

Dit onderzoek doen we door middel van oefeningen, spel, sport en bewegen op muziek. Uitgaande van die ervaring gaan we onderzoeken wat je hebt meegemaakt tijdens de oefening en of je dat herkent in je dagelijks leven. Als je deze lichaamssignalen leert herkennen dan kun je overbelasting voorkomen.

Je kunt deze behandeling naast je lopende therapie doen als je bijvoorbeeld merkt dat het lichaam niet helemaal meedoet in de gesprekken, of als je meer balans wilt bereiken tussen je lichaam en je hoofd.

PMT kan binnen Hersencentrum worden ingezet bij volwassenen; de sessies vinden plaats in Haarlem op dinsdagochtenden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je huidige behandelaar of onze administratie.

contact hersencentrum