Psychodynamische psychotherapie

Wat is het?

Psychodynamische psychotherapie is een vorm van therapie waarmee meer zelfinzicht kan worden verkregen. De therapie richt zich op je persoonlijke belevingswereld, maar ook op hoe het denken en voelen over jezelf en anderen van invloed kan zijn op interpersoonlijke relaties. Zowel je verleden als hoe je bent in het hier en nu kunnen van belang zijn voor het onderzoeken van de psychische problemen die je belemmeren in je dagelijks leven.

Hoe werkt het?

Samen met de therapeut wordt onderzocht welke gevoelens en gedachten leiden tot bepaalde patronen die zich steeds herhalen in jouw leven. Hierbij kan het gaan om het leren onder woorden brengen van grenzen en wensen waar je nog niet altijd volledig van bewust bent. Ervaringen die je hebt opgedaan, de betekenis die je aan die ervaringen geeft en jouw vermogen daarmee om te gaan zullen worden behandeld. Onbewuste gevoelens en gedachten kunnen aan het licht komen door samen te analyseren wat er gebeurt in relaties met anderen en ook in de relatie met de therapeut. De therapeut zal je aanmoedigen, confronteren en gevoelens en gedachten samen met je interpreteren.

Voor wie?

Psychodynamische psychotherapie is geschikt voor de behandeling van verschillende psychische problemen en wordt vaak toegepast bij persoonlijkheidsproblematiek. De therapie kan ook geschikt zijn voor mensen met een depressie of angststoornis. Er bestaan verschillende behandelvormen binnen de psychodynamische psychotherapie. De inhoud van de behandeling zal per persoon verschillen en afhangen van je hulpvraag, en zal aansluiten bij jouw eigenschappen en problematiek.

contact hersencentrum