afspraken instelling hersencentrum

Afspraken

Nadat u een verwijzing hebt ontvangen van uw huisarts, kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak met ons maken.

Onze coördinator neemt uw gegevens op. Zodra er ruimte is in de agenda van een beoogd behandelaar wordt er contact met u opgenomen om een intake-afspraak te maken. In een volgende afspraak wordt met u doorgenomen welke ideeën de therapeut heeft gevormd over uw klachten en een eventueel vervolgtraject. Dit kan een uitgebreid onderzoek zijn of direct een behandeling.

Bij uw aanmelding in onze praktijk wordt u verzocht om een formulier in te vullen waarin een aantal vragen wordt gesteld over uw aanmelding. Tevens staat op dit formulier een aantal voorwaarden beschreven waarvan wij u voorafgaande aan de behandeling op de hoogte willen stellen. Een van deze voorwaarden is dat wij u op basis van uw aanmeldklachten of diagnose kunnen indelen in een zogenoemd DBC-traject (diagnose-behandelcombinatie). Wij maken deze indeling op basis van intern overleg in het multidisciplinaire therapeutenteam. Mocht u hiertegen bezwaren hebben, dan kunt u dit kenbaar maken op het formulier. Meer informatie over het krijgen van vergoedingen via een DBC-traject kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Wij brengen een no-showtarief van € 50,- in rekening wanneer u een gemaakte afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt.

Voor informatie omtrent de wachttijden klik: wachtlijsthttps://hersencentrum.nl/2018/03/wachttijden-ggz/

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Hersencentrum gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Hersencentrum deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is of dat patiënt/gezaghebbende hiervoor toestemming verlenen. Hersencentrum bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Hersencentrum houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Hersencentrum vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Hersencentrum informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Hersencentrum informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van de persoonsgegevens. Hersencentrum informeert patiënten indien Hersencentrum bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

contact hersencentrum