AD(H)D

AD(H)D is de afkorting voor de Engelse term Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachtsdeficiëntie- / hyperactiviteitsstoornis).

Er wordt onderscheid gemaakt in drie vormen:

1. Gecombineerd beeld, met zowel concentratieproblemen / onoplettendheid als hyperactiviteit / impulsiviteit;
2. Overwegend onoplettend beeld;
3. Overwegend hyperactief-impulsief beeld.

De gecombineerde vorm komt het meeste voor. Vroeger werden mensen met ADHD vaak gezien als lui en lastig. Nu is er meer bekend en weten we dat de klachten niets te maken hebben met onwil. ADHD komt nogal eens voor met andere klachten, zoals slaapproblemen, piekeren, angst- of stemmingsproblemen of leerproblemen (zoals dyslexie).

Hieronder staan de meest voorkomende klachten van ADHD genoteerd:

• Moeite met je aandacht te richten op een taak
• Snel afgeleid zijn
• Vergeetachtigheid of dromerigheid
• Moeite met plannen
• Grote mate van beweeglijkheid
• Snel opgewonden of gefrustreerd raken
• Innerlijke onrust
• Eerst doen dan denken

Bij Hersencentrum kan onderzocht worden of er sprake is van AD(H)D. Wij zetten onder meer neuropsychologische tests in. Ook wordt er behandeling geboden wanneer er sprake is van AD(H)D. De behandeling richt zich op het leren begrijpen wat AD(H)D specifiek voor jou inhoudt en op het leren van manieren om ermee om te gaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een medicatieconsult bij onze psychiater.

Meer informatie over aanmelding en behandeling bij Hersencentrum vind je op deze pagina.

ADHD
contact hersencentrum