Uw privacy en uw persoonsgegevens

 In Geen categorie

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Hersencentrum gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Hersencentrum deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is of dat patiënt/gezaghebbende hiervoor toestemming verlenen. Hersencentrum bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Hersencentrum houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Hersencentrum vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Hersencentrum informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Hersencentrum informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van de persoonsgegevens. Hersencentrum informeert patiënten indien Hersencentrum bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.