Faye KoolenNeuropsycholoog, GZ-Psycholoog, Psychotherapeut

  Faye werkt als neuropsycholoog, GZ-psycholoog en psychotherapeut bij Hersencentrum.

  Ik werk met zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Hierin zie zowel Engelstalige als Nederlands sprekende cliënten, vanwege mijn eigen tweetalige achtergrond. Ik ben vanaf januari 2012 werkzaam bij Hersencentrum. In 2015 heb ik mijn opleiding tot GZ-psycholoog kinder en jeugd mogen afronden, en in 2019 heb ik de opleiding tot psychotherapeute afgerond.

  In mijn therapieën vind ik het belangrijk dat wij samen kijken naar wat er nodig is en waar je behoeftes liggen. Voor iedereen is het pad anders en wil ik de therapie graag afstemmen op de persoon die voor mij zit. Hierin ben ik meer geneigd om samen te gaan kijken naar wat er onder de problemen liggen, dan te werken aan de oppervlakte. Wanneer het betrekken van mensen uit jouw omgeving helpend kan zijn, dan is er ruimte voor systeemtherapie.

   

  I work with children, adolescents and adults. I give therapy for Dutch speaking clients as well as for English speaking clients, as I was raised bilingual. I have been working at Hersencentrum from January 2012. I have finished the study ‘GZ-psychologist child & adolescent’ in 2015. In January 2019 I finished the study to become a psychotherapist.

  In my therapies I find it important to look together at what is necessary and what your needs are. For everyone their path is different and I would like to tune the therapy in a way that is fitting with the person in front of me. I am more prone to look together at the difficulties which underlie the problems, than working on the surface. When other people in your surroundings can be of any help, we can look at inviting them and systemic therapy is possible.

   

  BIG-nummer: 9919625525

  Evelien Suiker