Dyscalculie

Dyscalculie is een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen. Het gaat hierbij om een leerstoornis die specifiek betrekking heeft op rekenen, terwijl de intelligentie normaal is.

Voor iemand met dyscalculie zijn de volgende zaken vaak kenmerkend:

  • Hij of zij maakt gebruik van simpele procedures (blijft bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van te werken met clusters van getallen, zoals 5, 10, 100 et cetera); en/of
  • maakt veel fouten in een stapsgewijze aanpak; en/of
  • heeft problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie; en/of
  • kan geen associaties maken met eerder opgedane kennis; en/of
  • heeft problemen met de plaats van getallen; en/of
  • keert getallen vaak om.

Vaak gaat dyscalculie gepaard met andere leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie en ADHD. Naast het gebruik van tests kan qEEG als aanvullende diagnostiek worden ingezet.

Dyscalculie onderzoeken kunnen plaatsvinden in onze praktijken op alle locaties. Vanuit Hersencentrum wordt er geen dyscalculietraining gegeven na het onderzoek. Wel kan er behandeling plaatsvinden voor moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met dyscalculie, zoals faalangst en stemmingsproblemen.

Wanneer u wordt gediagnosticeerd met dyscalculie komt u in aanmerking voor een dyscalculieverklaring.

Lees verder over:

ADHD
AANDACHT
DYSLEXIEONDERZOEK
INTELLIGENTIEONDERZOEK

dyscalculie
contact hersencentrum