Arbeidsgerelateerde klachten

Soms kan een psychische klacht worden verklaard door uw werksituatie. Ook kan het zijn dat uw professionele functioneren juist te lijden heeft onder een psychologische of neurologische aandoening.

Hersencentrum heeft diverse specialisten die zich kunnen buigen over de relatie tussen uw professie en psychologische klachten.

Bij Hersencentrum kunt u terecht voor:

  • mediation
  • beroepskeuze test en begeleiding
  • second opinion
  • reïntegratie trajecten

Door de samenwerking die wij hebben tussen psychologen en juristen kunnen wij daarbij bemiddelen tussen u en uw werkgever of u en uw werknemer.

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om bij aanvang van een traject gebruik te maken van gelijktijdige begeleiding van een jurist en een psycholoog. Hiervoor verwijzen wij u naar onze partner Shrinks & Lawyers in Amsterdam.

arbeidsgerelateerde klachten
contact hersencentrum