tarieven instelling hersencentrum

Hersencentrum-GGZ is een zelfstandig Wtzi behandelcentrum (ZBC) voor medisch specialistische zorg met BIG geregistreerde therapeuten. Dat betekent dat diverse van onze consulten worden vergoed uit de basisverzekering, en sommige uit aanvullende polissen.

Niet alle zorgtrajecten worden vergoed en u moet soms een eigen bijdrage betalen. Wij adviseren u om voorafgaand aan een behandeltraject contact op te nemen met uw verzekering over eventuele vergoedingen van een specifieke behandeling of diagnose/indicatiestelling.

Gecontracteerde zorg
Hersencentrum heeft contracten met onderstaande ziekenkostenverzekeringen voor basis ggz (bGGZ) en specialistische ggz (sGGZ).

Aegon
Aevita
AGIS
Amersfoortse
ASR
Anderzorg
Averó-Achmea
Bewuzt
CZ/Ohra/Delta Lloyd
Ditzo

DSW
ENO
FBTO
Fortis Ziektekosten
Friesland zorgverzekering
IAK
IZA
IZZ

Maritieme maatschappij
Menzis
Nedasco
ONVZ
PNO
PNU
Salland
Stad-holland

TRIAS
Univé
VGZ
VPZ
VRZ
VVA
VvAA
Zilverenkruis-Achmea
Zorg en Zekerheid

Tarieven

Onderstaande tarieven gelden tot eventuele tariefwijzigingen. Hoewel u zelf verantwoordelijk bent voor tijdige betaling van onze facturen maken wij u erop attent dat diverse van onze consulten worden vergoed door zorgverzekeraars. Zie de volgende link voor meer informatie over vergoedingen en door ons gecontracteerde zorg.

Als u zonder afmelding niet bent verschenen op de afspraak, ongeacht de reden daarvoor van u of uw kind, wordt een no-show tarief in rekening gebracht. Het bedrag van het no-show tarief is door Hersencentrum vastgesteld op €50,00. Voor intakeafspraken geldt een tarief van € 90,00.

Wordt gedeeltelijk of soms vergoed

Bijvoorbeeld vanuit uw aanvullende verzekering, vraag uw verzekering na voor de voorwaarden. Wanneer deze onderzoeken plaatsvinden in het kader van uw lopende behandeling kunnen er andere regels gelden.

Dyslexie screening

€ 250,-

Dyslexieonderzoek uitgebreid

Inclusief eventueel dyslexieverklaring: Afhankelijk van de polis, neem contact op met de administratie (072 520 14 89).

Intelligentieonderzoek (IQ-meting)

€ 500,-

Relatietherapie

Afhankelijk van uw therapietraject en de behandelmethode wordt dit vergoed als bGGZ of sGGZ behandeling. Zie hiervoor bovenstaande kolommen over bGGZ en sGGZ zorg.

Lichttherapie, dyslexietraining

€90,- per sessie. Deze behandelingen dient u meestal zelf te betalen. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeraar voor eventuele vergoedingen vanuit aanvullende polissen.

Dyscalculieonderzoek

Inclusief eventuele verklaring: Afhankelijk van de polis, neem contact op met de administratie (072 520 14 89).

Psychodiagnostisch onderzoek

Op aanvraag, afhankelijk van vraagstelling, neem contact op met de administratie (072 520 14 89).

Neuropsychologisch onderzoek

Op aanvraag, afhankelijk van vraagstelling, neem contact op met de administratie (072 520 14 89).

Neurofeedbacktraining

Wordt niet vergoed voor volwassenen. Wordt in sommige gemeenten vergoed voor kinderen met ADHD (tot 18 jaar). Neem contact op met de administratie (072 520 14 89).

Wordt vrijwel geheel vergoed

Let op; uw verzekeraar berekent wel een jaarlijks bedrag voor eigen risico. Wanneer u nog geen medische zorg heeft gekregen wordt dit bedrag geïncasseerd voor uw psychologische of psychiatrische hulp. 

Intake & (neuro)psychologische screening

Beknopt (voorafgaand aan therapie bij Hersencentrum praktijken) € 261,-.

Basis GGZ (bGGZ) en Specialistische GGZ (sGGZ)

Uw huisarts kan naar ons verwijzen voor twee verschillende stromingen van behandeling. Voor beide stromingen krijgt u een intake en een aantal vragenlijsten. In het algemeen zijn de trajecten binnen de bGGZ korter durend. U moet dan denken aan 5-15 sessies. De trajecten binnen de sGGZ zijn langduriger.

SectiePsychiatrisch consult

Valt onder de sGGZ en kan onderdeel zijn van langdurige psychotherapie. Ook hiervoor is altijd een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

Psychofarmaca, medicatie

Ook hiervoor is een verwijzing van uw huisarts benodigd en ook deze behandelingen vallen onder sGGZ.