tarieven instelling hersencentrum

Tarieven

Hersencentrum is een zelfstandig Wtzi behandelcentrum (ZBC) voor medisch specialistische zorg met BIG geregistreerde therapeuten. Dat betekent dat diverse van onze consulten worden vergoed uit de basisverzekering, en sommige uit aanvullende polissen.

Niet alle zorgtrajecten worden vergoed en u moet soms een eigen bijdrage betalen. Wij adviseren u om voorafgaand aan een behandeltraject contact op te nemen met uw verzekering over eventuele vergoedingen van een specifieke behandeling of diagnose/indicatiestelling.

Gecontracteerde zorg
Hersencentrum heeft contracten met onderstaande ziekenkostenverzekeringen voor basis ggz (bGGZ) en specialistische ggz (sGGZ).

Aegon
Aevita
AGIS
Amersfoortse
ASR
Anderzorg
Averó-Achmea
Bewuzt
CZ/Ohra/Delta Lloyd
Ditzo

DSW
ENO
FBTO
Fortis Ziektekosten
Friesland zorgverzekering
IAK
IZA
IZZ

Maritieme maatschappij
Menzis
Nedasco
ONVZ
PNO
PNU
Salland
Stad-holland

TRIAS
Univé
VGZ
VPZ
VRZ
VVA
VvAA
Zilverenkruis-Achmea
Zorg en Zekerheid

IRO trajecten

IRO is een Individuele Reïntegratie Overeenkomst. Een budget dat soms door UWV beschikbaar wordt gesteld zodat mensen met arbeidsgerelateerde problematiek zelf hun behandeltraject kunnen coördineren. Diverse organisaties zijn gespecialiseerd in aanvraag van IRO. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.

Tarieven 2018

Onderstaande tarieven gelden voor 2018 tot eventuele tariefwijzigingen. Hoewel u zelf verantwoordelijk bent voor tijdige betaling van onze facturen maken wij u erop attent dat diverse van onze consulten worden vergoed door zorgverzekeraars. Zie de volgende link voor meer informatie over vergoedingen en door ons gecontracteerde zorg.

Wij brengen een no-showtarief van € 50,- in rekening wanneer u een gemaakte afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt.

Wordt gedeeltelijk of soms vergoed

Bijvoorbeeld vanuit uw aanvullende verzekering, vraag uw verzekering na voor de voorwaarden. Wanneer deze onderzoeken plaatsvinden in het kader van uw lopende behandeling kunnen er andere regels gelden.

Inclusief eventueel dyslexieverklaring: Afhankelijk van de polis, neem contact op met de administratie (072 520 14 89)

Inclusief eventuele verklaring: Afhankelijk van de polis, neem contact op met de administratie (072 520 14 89)

Afhankelijk van uw therapietraject en de behandelmethode wordt dit vergoed als bGGZ of sGGZ behandeling. Zie hiervoor bovenstaande kolommen over bGGZ en sGGZ zorg

€90,- per sessie. Deze behandelingen dient u meestal zelf te betalen. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeraar voor eventuele vergoedingen vanuit aanvullende polissen.

Inclusief eventuele verklaring: Afhankelijk van de polis, neem contact op met de administratie (072 520 14 89)

Op aanvraag, afhankelijk van vraagstelling, neem contact op met de administratie (072 520 14 89)

Op aanvraag, afhankelijk van vraagstelling, neem contact op met de administratie (072 520 14 89)

Wordt sinds 2013 uitgevoerd in Hersenpunten door onze partnerorganisatie Digoloog.

Wordt vrijwel geheel vergoed

Let op; uw verzekeraar berekent wel een jaarlijks bedrag voor eigen risico. Wanneer u nog geen medische zorg heeft gekregen wordt dit bedrag geïncasseerd voor uw psychologische of psychiatrische hulp. 

Beknopt (voorafgaand aan therapie bij Hersencentrum praktijken) € 261,-

Uw huisarts kan naar ons verwijzen voor twee verschillende stromingen van behandeling. Voor beide stromingen krijgt u een intake en een aantal vragenlijsten. In het algemeen zijn de trajecten binnen de bGGZ korter durend. U moet dan denken aan 5-15 sessies. De trajecten binnen de sGGZ zijn langduriger.

Valt onder de sGGZ en kan onderdeel zijn van langdurige psychotherapie. Ook hiervoor is altijd een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

Ook hiervoor is een verwijzing van uw huisarts benodigd en ook deze behandelingen vallen onder sGGZ.

Wordt vrijwel nooit vergoed

Wordt nooit of vrijwel nooit vergoed, ook niet vanuit uw aanvullende verzekering.

€ 350,- (€150,- voor vervolg EEG binnen een traject)

Supervisie voor therapeuten
Op aanvraag.

contact hersencentrum